Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Wizyta pastora Paulsena w Chinach

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 19/05/2009 | jk

Pastora Jana Paulsena - przewodniczącego światowej Rady Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego powitał, podczas pierwszej oficjalnej wizyty w Chińskiej Republice Ludowej, popularny adwentystyczny hymn „Trąbcie wokoło” w wykonaniu 45-osobowego chóru w Wuxi.

"Często jestem pytany, jak się miewają nasi bracia i siostry w Chinach. Teraz będę mógł odpowiedzieć, że mają się dobrze i tryskają energią" – oznajmił Paulsen w środę 13 maja kilkusetosobowemu zgromadzeniu, jakie zebrało się w liczącym sobie 108 lat śródmiejskim kościele protestanckim, w każdą sobotę zapełnianym przez członków jednego z adwentystycznych zborów w Wuxi.

Adwentystyczna społeczność wyznaniowa w Chinach to rozrastające się liczebnie grono wierzących zrzeszone w większym Kościele protestanckim, którego działalność koordynuje Chińska Rada Chrześcijańska (ChRCh). Adwentyści w Wuxi, stanowiący 10% Kościoła protestanckiego w obrębie aglomeracji, są skupieni w 35 zborach (parafiach).

Wygłaszając kazanie na temat znaczenia ewangelii Jezusa Chrystusa, Paulsen zachęcał do dzielenia się nią z innymi. – Jesteśmy społecznością, która dzieli się swoim świadectwem nawrócenia i łączności z Jezusem – powiedział.

Chińscy adwentyści dnia siódmego przynależą do trzech różnych ugrupowań chrześcijańskich, m.in. Małej Trzódki i Prawdziwego Kościoła Jezusa. Według danych ChRCh liczba protestantów w kraju sięga obecnie 20 mln, w tym blisko 400 tys. adwentystów skupionych wokół 4000 zborów, łącznie z Kościołami „domowymi”.

Niektóre lokalne zbory (parafie) mają własne kaplice, np. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Dongting w Wuxi. W innych rejonach adwentystyczne nabożeństwa odbywają się jednak w innych kościołach protestanckich. W czwartek rano delegacja odwiedziła kościół Dongting, oddany do użytku w listopadzie ubiegłego roku. Nowy dom modlitwy może pomieścić 1200 osób i w zamierzeniu ma stanowić bazę dla różnorakich programów szkoleniowych i przedsięwzięć.

"Nie znam innego kościoła, nawet na Zachodzie, tak pięknego i z góry zaplanowanego na ośrodek służący wielu potrzebom naraz" – zachwycał się Paulsen". Podkreśla to znaczenie szkolenia osób nieduchownych w kierunku odgrywania większej roli w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty - dodał.

Paulsen pogratulował liderom zboru i miejscowym władzom za wsparcie w urzeczywistnieniu planu budowy domu modlitwy. "Widzimy wzrost wolności, stanowiący świadectwo postępu, jaki się dokonuje" – stwierdził.

"Kiedy chroni się wolność wyznania, dowiaduje się o tym cały świat" – oznajmił.

Wcześniej, podczas środowej wizyty w Szanghaju, Jan Paulsen i przywódcy ze światowej siedziby Kościoła w Silver Spring w stanie Maryland (USA), a także z regionalnych siedzib w Korei zostali przywitani przez wielebnego Gao Fenga, przewodniczącego ChRCh.

Jako wyraz posiadania wspólnych chrześcijańskich korzeni w Piśmie Świętym, przewodniczący Paulsen wręczył wielebnemu Gao Fengowi egzemplarz Biblii, którą Adwentyści Dnia Siódmego obwożą po świecie w ramach inicjatywy „Podążaj za Biblią”.

Zapoczątkowana w październiku, akcja polega na zaniesieniu wielojęzycznego Słowa Bożego do każdego z regionów administracyjnych Kościoła na świecie, w celu podkreślenia wagi studium biblijnego. Ta oryginalna „pielgrzymka” zakończy się w 2010 roku w Atlancie na poświęconej sprawom finansowym światowej konferencji Kościoła.

"Przywieźliśmy ze sobą tę Biblię jako symbol łączącego nas oddania Pismu Świętemu" – zakomunikował pastor Paulsen zgromadzeniu w Wuxi, prezentując księgę razem z pastorem Jairyong Lee, przewodniczącym Rady Wydziału Północnej Azji i Pacyfiku.

Paulsen i Gao dyskutowali o wyzwaniach stojących przed chrześcijanami w Chinach i zgodzili się zbadać sposoby zapewnienia kaznodziejom pełniejszych szkoleń.

"Potrzebujemy więcej partnerstwa i współpracy" – przyznał Gao. "Takie zainteresowanie zastanowieniem się nad drogami dalszego rozwoju kształcenia kaznodziejów" – mówił Paulsen – "nie tylko przyniesie korzyść szkoleniom obecnych i przyszłych pastorów adwentystycznych, ale i być może zaspokoi potrzeby edukacji duszpasterzy innych ugrupowań chrześcijańskich".

Adwentystyczna delegacja spotkała się także z przywódcami Szanghajskiej Rady Chrześcijańskiej, czuwającej nad sprawami około 300 tys. wiernych w regionie. Prócz tego rozmawiano o szkoleniach kaznodziejskich na tych terenach.

Podczas odwiedzin odnawianej obecnie siedziby Kościoła protestanckiego w centrum Szanghaju Paulsen rzekł również, że wizytą wyraża „szczególne przywiązanie do międzynarodowej społeczności wierzących […] chińscy adwentyści bowiem stanowią część większej rodziny wierzących”.

Tygodniowy pobyt w Chinach pastora Paulsena i adwentystycznych wysłanników koordynuje urodzony tam pastor Eugene Hsu, wiceprzewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła.

Po Szanghaju i Wusi plan wizyty objął Szenjang i Pekin – w tym odwiedziny Państwowej Administracji Spraw Religijnych, Teologicznego Seminarium Północno-Wschodniego, Seminarium Duchownego Yanjing – regionalne i miejskie placówki Chińskiej Rady Chrześcijańskiej oraz spotkania z trzema adwentystycznymi zborami.


© Tekst Rajmund Dąbrowski, fot. Rajmund Dąbrowski / Adventist News Network
tłum. Paweł Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.