Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Z amerykańskiej perspektywy...

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 17/05/2009 | jk

Duszpastersko-ewangelizacyjna wizyta pastora Zbigniewa Makarewicza w Chicago trwa.

Kolejne dni pobytu to intensywne spotkania nie tylko z polonijnymi wyznawcami adwentyzmu i polonijną opinią publiczną, ale także sposobność spotykania się z liderami światowego Kościoła, w tym z wiceprzewodniczącym Generalnej Konferencji - pastorem Markiem Finleyem.

„To było niezwykłe doświadczenie brać udział w konferencji pastorów lokalnej diecezji, której przewodniczył pastor Mark Finley. Podczas tego spotkania, ten wybitny i znany także dobrze w Polsce ewangelista, przedstawił zgromadzanym założenia zmasowanej ewangelizacji, która ma odbyć się w przyszłym roku na terenie Chicago z udziałem także 26 adwentystycznych grup etnicznych żyjących w tym mieście. Budżet tego przedsięwzięcia to pół miliona dolarów. A wszystko po to by dotrzeć z ewangelią do jak największej grupy mieszkańców tego jednego z największych miast Ameryki” – informuje pastor Makarewicz.

„Nowe „zawodowe” znajomości, bezpośredni kontakt z mającymi ogromne doświadczenie w służbie przywódcami Kościoła i amerykańskimi duchownymi oraz skala i rozmach przedsięwzięć ewangelizacyjnych jakie tu obserwuję to niezapomniane wrażenia, a przede wszystkim doskonała edukacja z rozwoju misji Kościoła” – dodaje polski kaznodzieja.

Gość z Warszawy wziął także udział w sobotnim zjazdowym nabożeństwie w auli Wheaton College (ok. 40 km od Chicago) z udziałem ponad tysiąca wiernych, gdzie także mógł służyć dwoma kazaniami dla dzieci i młodzieży. Podczas całodniowego spotkania odbył się również polski piknik, podczas którego współwyznawcy uhonorowali pastora Makarewicza w szczególny sposób z okazji, obchodzonych przez niego w tym dniu, urodzin.

„Czuję się tu naprawdę jak w domu. Polski zbór i jego duszpasterz pastor Arkadiusz Bojko zapewniają mi doskonałe warunki pobytu i fantastyczne wzajemne relacje. Mam nadzieję, że nasz wspólny czas wykorzystamy efektywnie na rzecz umocnienia polskiej misji adwentystycznej w Chicago, a przede wszystkim na rzecz głoszenia ewangelii w tym niezwykłym mieście" – mówi, dzieląc się z serwisem adwentysci.waw.pl, pastor Zbigniew Makarewicz.

Prelegent z Polski wygłosił już w gronie emigrantów pierwsze biblijne seminarium pt. „Pod skrzydłami aniołów”, które było preludium do publicznych wystąpień w Chicago, rozpoczynające się już w poniedziałek 18 maja o godz. 19:30 czasu miejscowego.

Na terenie całego miasta nie ustaje kampania informacyjna zapraszająca Polonię na spotkania z pastorem Makarewiczem, która poprzez spoty reklamowe, tysiące ulotek i plakatów ma za zadanie dotarcia do miliona mieszkających tam Polaków.

Kolejne radiowe wywiady prelegenta w różnych stacjach, nie tylko wzmacniają tę kampanię, ale także stają się okazjami do wielu interesujących, telefonicznych rozmów ze słuchaczami po audycjach.

W czasie gdy pastor Zbigniew Makarewicz uczestniczył w sobotnich zgromadzeniach w USA jego miejscowy zbór w Warszawie, podczas cotygodniowego nabożeństwa, poświęcał jego osobę oraz misję którą realizuje, szczególnej opiece Opatrzności Bożej. Wkrótce kolejne doniesienia z Chicago!

© www.adwentysci.waw.pl

- Czytaj poprzednią informację z pobytu pastora Makarewicza w Chicago
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.