Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Pierwsza rocznica śmierci profesora Łyko

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 21/01/2009 | jk

Z okazji pierwszej rocznicy śmierci pastora profesora Zachariasza Łyko (79), który odszedł nagle w dn 22 stycznia 2008 roku, zapraszamy do wysłuchania wspomnieniowej audycji wyemitowanej w 2 Programie Polskiego Radia.

Ten wielki adwentystyczny duchowny był nie tylko niezwykłą postacią w polskim świecie wyznaniowym, naukowym, politycznym, humanistycznym, ale także osobiście dla nas - jako twórców tego serwisu - był duchowym przewodnikiem, oparciem w rozumeniu świata i tworzeniu jego prawego oblicza...

W minionym roku wiele razy brakowało nam obecności pastora Łyko, jego wartościowych porad, wskazówek, troskliwości i poprostu dobrych słów dla każdego bez względu na wykształcenie, pochodzenie czy przynależność wyznaniową.

Pragniemy, mimo upływającego czasu, podtrzymywać pamięć o tym wybitnym człowieku, którego dorobek chociażby w postaci spuścizny literackiej jest dla nas nieocenionym testamentem postępowania w życiu codziennym...

Cześć jego pamięci!

Zespół Redakcyjny adwentysci.waw.pl


(czas emisji 00:59:29)© POLSKIE RADIO / ORTV `GŁOS NADZIEI`

Zachariasz Łyko – urodził się 21 kwietnia 1929 roku w Zakopanem, jako syn Franciszka, artysty rzeźbiarza, spokrewnionego z dawnym rodem Oboleńskich, oraz Zofii z Klejów rodem z Krakowa. Po ukończeniu szkoły średniej na kompletach tajnego nauczania w Zakopanem i uzyskaniu matury, podjął w Krakowie studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i studia teologiczne w Adwentystycznym Seminarium Duchownym.

W roku 1948 powołany został do służby w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, działając początkowo w charakterze wykładowcy seminaryjnego, następnie jako pastor Zboru Poznańskiego i sekretarz Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów w Poznaniu, z czasowym pełnieniem w trudnym roku 1953 funkcji zwierzchnika Kościoła w Warszawie.

Od roku 1959 zamieszkał w Warszawie, gdzie piastował różne stanowiska, m. in. sekretarza i zastępcy przewodniczącego Kościoła, redaktora naczelnego Wydawnictwa „Znaki Czasu”, dyrektora Ośrodka Radiowego „Głos Nadziei”, nauczyciela seminaryjnego i dyrektora Sekretariatu Kościoła do Spraw Publicznych, rozwijając na tych stanowiskach szeroką działalność kościelną, społeczną, międzywyznaniową, dydaktyczno-naukową i publiczną w kraju i na obszarze międzynarodowego adwentyzmu.

W roku 1975 uzyskał doktorat, a w roku 1977 podjął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, gdzie się habilitował i zdobył tytuł naukowy profesora zwyczajnego, kierując zarazem Katedrą Filozofii i Socjologii. Studiował także nauki teologiczno-filozoficzne w Anglii USA, a w roku 1976 prowadził gościnne wykłady w Adrews University w USA.

Uczestniczył w wielu konferencjach i zjazdach w kraju i za granicą, odbył kilka podróży studyjnych m. in. na Bliski i Daleki Wschód.

Pod koniec Soboru Watykańskiego II przebywał w Rzymie jako obserwator. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 2000 artykułów rozpraw naukowych oraz 40 książek (był w trakcie kończenia kolejnej). Wypromował kilkudziesięciu magistrów, kilku doktorów oraz recenzował prace habilitacyjne i naukowe dorobki profesorskie.

Był współautorem Statutu Kościoła, członkiem Zespołu Doradców Sejmowych Sejmu IX kadencji, współprzewodniczącym Komisji Redakcyjnej Rządowo-Kościelnej przygotowującej ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, uczestniczył w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

Był członkiem wielu organizacji, m. in. Okręgowej Izby Radców Prawnych, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Polskiego Towarzystwa Przeciwtytoniowego, Polskiego Stowarzyszenia Wolności Religijnej, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i współprzewodniczącym Zespołu Rozmów Bilateralnych Katolicko-Adwentystycznych.

Od roku 1999 piastował funkcję Doradcy Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w tym też roku otrzymał od Prezydenta RP Krzyż Kawalerski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Był współautorem ekumenicznego przekładu Pisma Świętego. Biografia duchownego znajduje się w Małej encyklopedii teologicznej, Słowniku biograficznym „Współcześni uczeni polscy”, Roczniku Teologicznym Chat (z. 1-2/1999), Ruchu Filozoficznym i w Leksykonie Polskiego Dziennikarstwa (Warszawa 2000).


Nota na podstawie książki „Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – historia, nauka, ustrój, posłannictwo” wydanej przez Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu” (2000).


© fot. Jan Kot / adwentysci.waw.pl

Dodaj swój komentarz...

Posłuchalem sobie miłych wspomnień o pastorze Zachariaszu Łyko. Chciałbym tu serdecznie podziekować szczególnie autorom - Janowi Kotowi, Dariuszowi Górskiemu i pastorowi Zbigniewowi Makarewiczowi za te bardzo wzruszające refleksje. Wy przecież to tak składnie ujęliście, dalej TAK!!! Warszawski adwentowy internet jest naprawdę przykladem!

J.Trzpil, Monachium

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.