Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Dziekczynno-Noworocznie w Warszawie

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 16/01/2009 | jk

W sobotę 10 stycznia 2009 w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie z inicjatywy lokalnego zboru odbyło się dziękczynno-noworoczne nabożeństwo międzywyznaniowe z udziałem licznie przybyłych gości, wiernych i duchownych innych Kościołów chrześcijańskich w tym: rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-metodystycznego, ewangelicko-augsburgskiego, ewangelicko-reformowanego oraz przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, szkół wyższych, stowarzyszeń, fundacji i środków masowego przekazu.

To tradycyjne spotkanie noworoczne odbyło się podniosłej atmosferze przyjaźni, braterstwa, tolerancji i wolności religijnej. Uroczystość prowadzili: prezbiter Dariusz Górski, pastor Zbigniew Makarewicz, pastor Andrzej Siciński oraz prezbiter Zdzisław Kot. Teksty Pisma Świętego czytali prezbiterzy: Waldemar Pieszka, Andrzej Mirek i Leszek Czernicki

Podczas nabożeństwa zgromadzenie wysłuchało z telebimu przesłanie pastora Jana Paulsena - przewodniczącego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą w USA, pozdrowień od sekretarza Zarządu Kościoła adwentystycznego w Polsce pastora Marka Rakowskiego oraz przedstawiciela gości, pastora Adama Kleszczyńskiego z Kościoła metodystycznego.

Kazaniem Słowa Bożego służył pastor Mirosław Karauda, duszpasterz adwentystycznych zborów w okręgu łódzkim, który przybył na to szczególne nabożeństwo wraz z wokalną grupą z Łodzi. Pieśniami służył także (widoczny na zdjęciach) warszawsko-lubelski Chór Diecezji Wschodniej.

Podczas wystąpień kilkakrotnie wspominano z wielką zadumą zmarłego styczniu ub. roku pastora prof. Zachariasza Łyko, inicjatora tych interkonfesyjnych spotkań i adwentystycznego dialogu międzywyznaniowego. Nie zapomniano tego wielkiego duchownego, filozofa, a przede wszystkim przyjaciela ludzi.

Blisko dwugodzinne spotkanie, także z udziałem ks. Romana Indrzejczyka - osobistego kapelana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zakończono pieśnią
„Za rękę bierz mnie Panie”, błogosławieństwem i wspólną chrześcijańską agapą.


© Jan Kot / adwentysci.waw.pl

Czytaj także relację Katolickiej Agencji InformacyjnejWYSŁUCHAJ PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI


(czas emisji 00:57:18)© ADVENTIST WARSAW RADIODodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.