Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Zimowy zjazd młodzieży w Warszawie

KOMUNIKATY | 16/01/2009 | jkZgłoś udział za naszym pośrednictwem! pastormarek@gmail.com


PROGRAM ZJAZDU MŁODZIEŻY DIECEZJI WSCHODNIEJ

czwartek, 29 stycznia
19.00 Rozpoczęcie (integracja, zapoznanie, pizza)
20.30 Wieczorne nabożeństwo

piątek, 30 stycznia
8.00 śniadanie
8.30 poranne nabożeństwo
9.30 warsztaty nt modlitwy i ewangelizacji
– część teoretyczna połączona z ćwiczeniami w grupach.
12.30 obiad + kanapki na drogę
13.30 wyjście ewangelizacyjne i duszpasterskie. Tramwaj ewangelizacyjny
+ praca małych grup, wszystko wokół „misyjnej książki roku”.
18.00 kolacja
19.00 wieczorne nabożeństwo + dzielenie się doświadczeniami
+ pokaz zdjęć z wydarzeń ewangelizacyjnych
21.00 zakończenie programu

sobota, 31 stycznia
8.00 śniadanie
9.30-12.00 nabożeństwo sobotnie
13.00 obiad
15.00 konkurs wiedzy biblijnej
16.30 zakończenie dnia sobotniego
18.00 kolacja
18.30 wieczorek na wesoło
(wyjście na salę gimnastyczną i inne atrakcje rozrywkowe na Foksal)
21.30 film albo przedłużenie wieczorku na wesoło
23.00 zakończenie programu

niedziela, 1 lutego
8.00 śniadanie
8.30 poranne nabożeństwo
9.30 wyjście do muzeum np. Powstania Warszawskiego
(albo sala gimnastyczna dla chętnych)
13.00 obiad
MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.