Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Radiowe refleksje nt Dekalogu

KAZANIA (MP3) | 10/01/2009 | jk

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania audycji Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego "Głos Nadziei", która została wyemitowana w II Programie Polskiego Radia, w niedzielę
11 stycznia 2009 br. o godz 8:00.

Niniejsza audycja poświęcona została istocie biblijnego Dekalogu. W programie: pochodzenie i okolicznosci objawienia Dziesięciorga Przykazań, stosunek pierwszych chrześcijan do Dekalogu, Prawo Boże żródłem prawodawstwa świeckiego oraz Dekalog odczytany dziś.

W audycji występują pastorzy: Władysław Polok, Krzysztof Romanowski, Andrzej Siciński oraz Zbigniew Makarewicz. Serdecznie zapraszamy!

(czas emisji 00:59:00)
© ORTV "GŁOS NADZIEI"

DEKALOG BIBLIJNY


I

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.

II

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie uczynisz sobie ryciny, ani żadnego podobieństwa, które jest na niebie w górze, i które na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył: ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zapalczywy, nawiedzający nieprawość ojców nad synami, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą: I czyniący miłosierdzie na tysiące tym, którzy mnie miłują i strzegą przykazania mego.

III

Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał za niewinnego Pan tego, który wziąłby imię Pana, Boga swego, nadaremno.

IV

Pamiętaj, abyś dzień Sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz, i będziesz czynił wszystkie dzieła twoje; Ale dnia siódmego Szabath Pana, Boga twego, jest: nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bronami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze, i wszystko, co w nich jest, i odpoczął dnia siódmego: i przetóż błogosławił Pan dniowi Sobotniemu i poświęcił go.

V

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś był długowieczny na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

VI

Nie będziesz zabijał.

VII

Ani będziesz cudzołożył.

VIII

Nie będziesz kradzieży czynił.

IX

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.

X

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego: ani będziesz pragnął żony jego, nie sługi, nie służebnice, nie wołu, nie osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dekalog biblijny,
Exodus 20, 2-17
w/g Biblii ks. D. Jakuba Wujka
Dosłowny przedruk z autentycznej edycji krakowskiej z r. 1599.Dodaj swój komentarz...
GRZECH
Cała jestem grzechem
i niedoskonałością
Wiem
sama uczynić z tym
nic nie mogę
Panie
jesteś moją
jedyną nadzieją
Ty z łaski
dajesz zbawienie
i moją duszę
zmienić możesz
na swoje podobieństwo
Uczyń to błagam
Pragnę
Napój mnie wodą życia


- Urszula Kołodziejczyk, Łuków

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.