Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Stanowisko adwentystów ws. zmian klimatycznych

ZDROWIE | 01/12/2008 | jk

W związku z odbywającą się w Polsce Konwencją Klimatyczną ONZ, która ma osiągnąć wspólne stanowisko pozwalające uporać się z problemem globalnego ocieplenia, publikujemy stanowisko Ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ws. zmian klimatycznych.

Zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi — oświadczenie złożone rządom krajów wysoko rozwiniętych.

Uczeni ostrzegają, iż postępujące ocieplenie atmosfery spowodowane ludzką działalnością będzie miało poważne skutki dla środowiska naturalnego. Klimat ulegnie zmianie, co zwiększy liczbę takich zjawisk, jak huragany, powodzie i susze.

Aby utrzymać zmiany klimatyczne w dopuszczalnych granicach, emisja gazów cieplarnianych, w tym zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2) powinna zostać znacząco ograniczona. Kraje uprzemysłowione są głównym źródłem tych emisji, natomiast pierwszymi ofiarami są państwa wyspiarskie i nizinne obszary krajów nadmorskich.

Pomimo wyraźnego ryzyka, wydaje się, że rządy reagują dość opieszale.

Wyznawcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na całym świecie domagają się, by rządy odpowiednich krajów podjęły kroki konieczne do odwrócenia zagrożenia:

1) Wypełnienie zobowiązań porozumienia podpisanego w Rio de Janeiro podczas Konferencji Klimatycznej w roku 1992, gdzie zobowiązano się utrzymać emisję dwutlenku węgla w roku 2000 na poziomie roku 1999.

2) Ułożenie planów dalszej redukcji emisji dwutlenku węgla po roku 2000.

3) Wszczęcie bardziej ożywionej, publicznej dyskusji nad ryzykiem, jakie ponosimy w związku ze zmianami klimatycznymi.

Podpisując to oświadczenie, adwentyści dnia siódmego deklarują swoje poparcie dla prostego, zdrowego stylu życia wolnego od pogoni za nadmierną konsumpcją dóbr materialnych i produkcją nieproporcjonalnie dużych ilości odpadów.

Domagają się szacunku dla stworzenia, powściągliwości w korzystaniu z zasobów naturalnych i przewartościowania naszych osobistych potrzeb materialnych.

Oświadczenie zostało uchwalone przez Zarząd Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 19 grudnia 1995 roku. Wersja polska oświadczenia pobrabna z portalu maranatha.pl
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.