Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Budżet Kościoła a światowy kryzys finansowy

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 27/10/2008 | jk

Raport finansowy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wskazuje iż obecnie finanse kościoła odczuwają niekorzystne zjawiska na światowych rynkach, jednak jego zwierzchnicy podjęli już rozważne kroki mające pozwolić na bezpieczne zarządzanie w okresie światowego kryzysu.

13 października 2008 Generalna Konferencja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, głosowała nad budżetem Kościoła na rok 2009.

Budżet został skonstruowany na podstawie poziomu przychodów za rok 2007, zawierającym rozwiązanie pozwalające na dokonanie korekty budżetowej uwzględniającej sytuację finansową pomiędzy sesją w Manilii a wiosną 2009, kiedy to odbędzie się spotkanie ekonomiczne na adwentystycznym Uniwersytecie w Huntville, w Alabamie.

Skarbnik Kościoła Światowego Robert E. Lemon, zwracając się do delegatów Generalnej Konferencji, zwrócił uwagę iż w 2007 roku wysokość ofiar dziesięcinowych otrzymanych przez Kościół osiagnęła kwotę 1,78 miliarda dolarów. Oznacza to 11% wzrostu w stosunku do roku 2006. Datki na misję światową za 2007 wyniosły 63 miliony dolarów, co oznacza około 10% wzrost w stosunku 2006.

Większość wspomnianych wcześniej darów wpływa w lokalnych walutach, co oznacza zgodnie ze słowami Roberta Lemona iż znaczna część wzrostu związana jest z różnicą kursową i słabnącym kursem dolara w stosunku do innych walut .

W Ameryce Północnej wpływy z dziesięcin wzrosły o 4 procent, a wpływy misji światowej o 2 procent.

Komentując sytuację finansową i umożliwienie korygowania budżetu Kościoła pod wpływem zmiennych warunków, Robert Lemon stwierdził, iż Kościół Światowy funkcjonuje w inny sposób niż inne organizacje.
Nasze budżety nie są tworzone na podstawie dolarów, które posiadamy - zuważył Lemon - ale na spodziewanych błogosławieństwach. To oznacza, że nie wiemy jaki efekt wywołają zmiany na rynkach w nadchodzącym czasie.

W świetle tego, liderzy Kościoła podjęli już kroki mające na celu oszczędności, powiedział Lemon. Będziemy się wstrzymywać tak długo jak można w kwestii wypełniania wolnych etatów w centrali światowej, ale wstrzymanie nie jest zupełnym zamrożeniem etatów, które mogą zostać wolne. Równocześnie przegłosowano możliwość wstrzymania lub anulowania 3 % wzrostu poborów przewidzianego na rok 2009.

Znaczna część dyskusji toczyła się wokół kościelnych funduszy inwestycyjnych. Część z nich odnotowała 30% do 40% spadek w ostatnich dniach, ale reprezentują one bardzo małą część wszystkich funduszy operacyjnych Kościoła Światowego.

Skarbnik Roy Ryan stwierdził, iż przeznaczeniem większości funduszy inwestycyjnych jest wygenerowanie zwrotów, pozwalających na ograniczenie efektu inflacji i utrzymanie siły nabywczej.

Przewodniczący Kościoła Światowego pastor Jan Paulsen, potwierdził iż Kościół w postępowaniu ze swoimi inwestycjami postępuje w sposób najbardziej konserwatywny, czyli najmniej ryzykowny.

Obok umożliwienia modyfikacji budżetowych uchwała zawiera inne działania uwzględniające głosowanie nad wzrostem o 1% rocznie, kapitału zapasowego Kościoła Światowego, w przypadku wzrostu od 40 do 50 procent rocznego przychodu.

Dodatkowy wniosek pozwolił Kościołowi Światowemu na alokowanie aż 3,5 miliona dolarów na ukończenie budowy Adwentystycznego Uniwersytetu w Afryce w stolicy Kenii, Nairobi. Przekazanie tych środków, powiedział Lemon, pozwoli na ukończenie tej budowy w lepszym stylu.

Być może najbardziej porzuszającym momentem była akceptacja przekazania grantu w wysokości 300 000 dolarów na rzecz regionu Południowej Afryki - Oceanu Indyjskiego na potrzeby Zimbabwe, które stanęło w obliczu niespotykanej od czasów Republiki Weimarskiej hiperinflacji.

Norma Maphosa z Uniwersytetu Solusi w Zimbabwe wyraził swoje podziękowania Kościołowi Światowemu, informując o pogarszająvcej się sytuacji ekonomicznej tego kraju.

Ze 104 milionów dolarów przeznaczonych do alokacji 75,7 miliona dolarów zostało przeznaczone dla światowych regionów oraz instytucji kościelnych oraz na programy związane z ewangelizacją. Kolejne 15,7 miliona dolarów zostało zarezerwowane na przyszłe projekty.


© Mark A. Kellner/ANN Staff
Tłum. Robert Sierakowski dla adwentysci.waw.pl
MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.