Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Adwentyści w sprawie homoseksualizmu

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 31/03/2008 | jk

W związku z ożywioną w Polsce debatą publiczną nt. homoseksualizmu, publikujemy stanowisko światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odnoszące się do tego społecznego zjawiska, oparte na analizie Pisma Świętego.


Oświadczenie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie homoseksualizmu

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego uznaje fakt, iż każdy człowiek jest cenny w oczach Bożych, tak więc staramy się służyć wszystkim ludziom w duchu Jezusa. Wierzymy także, że dzięki łasce Bożej i wsparciu ze strony społeczności wiary człowiek może żyć w zgodzie z zasadami Słowa Bożego.

Adwentyści dnia siódmego wierzą, że seksualna intymność jest wyłączną domeną związku małżeńskiego między mężczyzną i kobietą. Takie było Boże postanowienie przy stworzeniu. W Piśmie Świętym czytamy: „Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem” (I Mojż. 2,24).

W całym Piśmie Świętym mamy potwierdzenie tego heteroseksualnego wzorca. Biblia nie idzie na żaden kompromis w kwestii homoseksualnych poczynań czy związków. Seksualne czyny poza kręgiem heteroseksualnego małżeństwa są wyraźnie zabronione (III Mojż. 20,7-21; Rzym. 1,24-27; I Kor. 6,9-11).

Jezus Chrystus jeszcze raz potwierdził boski zamiar co do człowieka mówiąc: „Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” (Mat. 19,4-6). Dlatego adwentyści są przeciwni homoseksualnym praktykom i związkom.

Adwentyści dnia siódmego starają się iść za nauką i przykładem Jezusa. On potwierdził godność człowieka i ze współczuciem odnosił się do osób i rodzin cierpiących z powodu grzechu. Oferował troskliwą służbę i słowa pocieszenia ludziom zmagającym się z życiem, ale okazując miłość grzesznikom w swoim nauczaniu otwarcie mówił o grzesznych praktykach.

Uchwała Dorocznej Rady Generalnej Konferencji z dnia 3 października 1999 roku w Silver Spring, Maryland (źródło tłumaczenia maranatha.pl).
Dodaj swój komentarz...

Bardzo trafne stanowisko.

- piotr fojcik, Cieszyn


Podobnie jak brak słuchu u głuchoniemych, brak wzroku u niewidomych czy inne kalectwa są w pewnym stopniu zaburzeniem czy odchyleniem w organizmie, tak odchylenia seksualne są rownież zaburzeniem w psychice człowieka, których niestety nie mozna przewidzieć.

Dyskryminacja tych ludzi niczego nie zmieni. Oczywiście wszelkie perwersje zagrażające otoczeniu (jak pedofilia, gwałty itp.) powinny znaleźć miejsce nie tylko w kodeksie karnym, lecz rownież dezaprobatę w społeczenstwie.

Tak długo jednak, jak ludzie o odchyleniach homoseksualnych nie okazują publicznie swoich słabosci, (które u wiekszości społeczeństwa wzbudzają zrozumiałe uczucie obrzydliwości) lecz czynią to w sposob bardzo intymny, należy ich moim zdaniem zostawić w spokoju.

Sprobujmy to widzieć z punktu widzenia rodziców, którym trudno sie z tym pogodzić, ale muszą to tolerować. Stanowisko Pisma Świetego jest jednoznaczne, bo każde odchylenie seksualne odbiega od normalności. Ale tak długo, jak nie możemy tego przewidzieć musimy to tolerować. Tylko w momencie zagrożenia w otoczeniu powinnismy skutecznie interweniować.

Myśle, ze w kilku zdaniach udało mi się wyrazić opinie wiekszości uczestników tego forum.


- mc

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.