Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Międzywyznaniowe wspomnienie... - Relacja

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 29/01/2008 | jk

27 stycznia w niedzielę wieczorem duchowni warszawskich kościołów uczcili pamięć, zmarłego kilka dni wcześniej, adwentystycznego pastora profesora zw. dr hab. Zachariasza Łyko.

Uroczystość odbyła się w rzymskokatolickiej parafii przy ul. Lindleya 12, znanej z szerokiej działalności na rzecz pokoju i pojednania.

Na zaproszenie organizatorów tj.: księdza Antoniego Wita, proboszcza miejscowej parafii oraz pani Danuty Baszkowskiej, prezesa Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha” w spotkaniu, prócz licznego grona parafian i gości z różnych Kościołów, udział wziął kapelan prezydenta RP ks. prałat Roman Indrzejczyk.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli przybywając na spotkanie także: ks. Roman Lipiński z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. prezbiter Gustaw Cieślar przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów, ks. bp. Zbigniew Kamiński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. Marcin Kotas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. dr Edward Czajko reprezentujący Kościół Zielonoświątkowy, ks. Piotr Kuszka przedstawiciel Kościoła Greckokatolickiego i wiele innych, zacnych postaci środowiska wyznaniowego stolicy.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego reprezentowali wszyscy prezbiterzy zboru (parafii) Warszawa-Centrum mieszczącego się przy ul. Foksal 8, do którego należał zmarły pastor prof. Zachariasz Łyko, oraz liczne grono adwentystycznej kadry naukowej z Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej - na czele z rektorem pastorem prof. Bernardem Kozirógiem i prorektorami: pastorem prof. Władysławem Polokiem i pastorem prof. Mieczysławem Tarasiukiem.

Obecni byli też inni przedstawiciele uczelnianego senatu m. in.: prof. Anna Słonecka-Polok i pastor prof. Stanisław Dąbrowski, były zwierzchnik kościoła, który ponad 30 lat bezpośrednio współpracował z pastorem Łyko, pełniąc wraz z nim najwyższe urzędy kościelne.

Licznie zgromadzeni wierni i duchowni mogli wysłuchać kilku refleksji nt życia i dokonań pastora Zachariasza, które wygłosili: pastor Władysław Polok, były przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, pani Barbara Enholc-Narzyńska z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, była dyrektor Towarzystwa Biblijnego Polsce oraz pan Dariusz Górski, solista Warszawskiej Opery Kameralnej, który słowami osobistych wspomnień poprzedził własny recital nastrojowej pieśni religijnej, wykonany przy akompaniamencie organowym pani Beaty Górskiej-Słociak.

Uroczystość uświetnił koncert chóru „Allegrezza del canto” pod dyrekcją pani Urszuli Borejsza oraz występ wokalny duetu: Teresa Bujwid i Oleg Znicz.

Prócz wspomnień, refleksji i zadumy nad przemijaniem, ale i nadzieją, był także czas na czytanie wybranych fragmentów Pisma Świętego i słuchanie homilii, którą wygłosił ks. bp. Zbigniew Kamiński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Spotkanie zakończono rozdaniem chleba powszedniego, wspólną modlitwą „Ojcze Nasz” i sznurem złączonych rąk.

W tym braterskim kręgu brakowało tylko księdza, pastora, profesora Zachariasza…


© Jan Kot / adwentysci.waw.pl


Zobacz fotoreportaż z tego wydarzenia

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.