Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

12 stycznia 2008 - Dzień Wolności Religijnej

KOMUNIKATY | 03/01/2008 | jk

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie!

Dzień 12 stycznia 2008 roku w kalendarzu wydarzeń kościelnych został wyznaczony przez Radę Kościoła jako Dzień Wolności Religijnej. Jaki jest tego cel? Dlaczego mamy mówić o wolności religijnej, czy nam tego potrzeba?

Odpowiedź brzmi prosto: tak. Póki jeszcze możemy, póki Pan daje nam czas, powinniśmy działać w tym kierunku, aby nie tylko zapewniać pokój dla wszystkich i prawo do wolności, ale po prostu realizować tę Chrystusową ideę.

„Błogosławieni, pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani” – mówił w kazaniu na Górze Pan Jezus (Mateusz 5,9). I to jest naszym wielkim zadaniem. Mieć bowiem pokój oznacza mieć pełną wolność w sprawach życia, a więc i religii, a jak wiemy jest to Boża metoda działania by dać nam pełną wolność wyboru.

Bóg nie chce niczego od nas z przymusu, chce miłości i służby z własnej woli. Popatrzcie zresztą, co o pokoju mówią jeszcze inne fragmenty Pisma. „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana” (Hebr. 12,14). Została nam też dana wyraźna obietnica: „A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią”(Jakub 3,18).

Piszę o tym, bo zdaję sobie sprawę, iż czasami zdarza się nam myśleć, że działania na rzecz wolności religijnej, czy jakiekolwiek kontakty publiczne nie są ewangelizacją, która jest naszym nadrzędnym celem. Tak jednak nie jest.

Ta działalność jest w pełni działalnością ewangelizacyjną. Dokładnie w myśl słów apostoła Pawła: „Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie” (Rzymian 12,18). Są to starania Kościoła na całym świecie, a także zalecenia Generalnej Konferencji.

Wolność religijna w dniach dzisiejszych jest ważniejsza, niż kiedykolwiek dotąd. Ilość konfliktów religijnych rośnie, podobnie także brak tolerancji. Zarówno ekstremizm religijny, jak i uregulowania prawne w wielu krajach są niepokojące.

Jako adwentyści troszczymy się bardzo o to, by prawa religijne ludzi wiary były uznane i szanowane, a w tym nie możemy myśleć jedynie o sobie. Chociaż mamy własne przekonania, powinniśmy mieć pewność, że inni mają prawo wierzyć tak, jak tego chcą. „Jeśli nie będziemy nadal promować i strzec wolności religijnej, szybko możemy ją utracić” – powiedział pastor John Graz, dyrektor departamentu do Spraw Wolności Religijnej przy Generalnej Konferencji Kościoła.

Wspominając ważność działalności na rzecz wolności religijnej i kontaktów publicznych chcę Was, Drogie Siostry i Bracia zachęcić do otwarcia się na ludzi, do współpracy w niesieniu Ewangelii w taki sposób, by „widząc budowane przez Boga przed nimi pałace, wyszli ze swoich ziemianek”, zachęcić do różnych kontaktów, prowadząc ludzi do chrztu.

Chcę Wam życzyć czasu refleksji nad tym, co możecie jeszcze uczynić dla Pana na polu kontaktów publicznych i wolności religijnej, póki jeszcze można, póki taka wolność i dla nas istnieje.

Niech dobry Pan obficie Wam błogosławi i będzie z Wami.


- pastor Roman Chalupka, sekretarz Kościoła


W dniu 12 stycznia br. zapraszamy na uroczyste Nabożeństwo Dziękczynno-Noworoczne, które także będzie poświęcone zagadnieniu wolności religijnej. Kazanie Słowa Bożego wygłosi pastor Roman Chalupka - sekretarz Kościoła. Więcej na ten temat...
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.