Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

„Wolność religijna po 11 września”

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 03/01/2008 | jk

Przywódcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz eksperci ds. wolności religijnej spotkali się w Centrum Religijnego i Kulturalnego Zróżnicowania w Newbold (Wielka Brytania) na konferencji zatytułowanej "Wolność Religijna w Europie po 11 września".

Konferencja zorganizowana została jako reakcja na ustawodawstwo antyterrorystyczne - a szczególnie na propozycje legislacyjne dotyczące prywatności i przemówień o charakterze podżegającym do nienawiści - które mogą mieć wpływ na wolność religijną w miejscu pracy i ogólnie w społeczeństwie.

Forum dyskusyjne składa się z 40 ekspertów i naukowców, w szczególności należą do niego członkowie brytyjskiej Izby Lordów, profesorowie renomowanych uniwersytetów angielskich, a także przywódcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zjednoczonym Królestwie oraz przedstawiciele Generalnej Konferencji z siedzibą w Waszyngtonie.

Część przedstawicieli skupiło swoją uwagę na tym, iż niektóre instytucje wywierają nacisk na kraje przyjmujące lub rozważające przyjęcie ustawodawstwa dotyczącego przemówień podżegających do nienawiści, włączając w to przemówienia zawierające elementy nienawiści religijnej.

Krytycy tego prawa otwarcie stwierdzili, iż kwestie religijne w ustawodawstwie powinny być objęte szczególną analizą. Grupa dyskusyjna wyraziła również obawy w związku z nowymi działaniami podejmowanym przeciwko praktykom religijnym m. in. takim jak noszenie islamskich okryć w niektórych europejskich szkołach.

"Odpowiedzialność za wspieranie wolności religijnej spoczywa na każdym z nas" - mówi Jonathan Gallagher (na zdjęciu), przedstawiciel Kościoła Adwentystycznego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. "Odmowa wolności religijnej innym, jest odmową jej sobie samemu" – zaznaczył.

Podczas konferencji baronowa Caroline Cox, wiceprzewodnicząca Izby Lordów opisała swoją wizytę w Nigerii, Sudanie i Indonezji oraz przekazała własne obserwacje dotyczące efektów działań dżihadu w tych krajach. "Kościoły Chrześcijańskie bardzo wolno reagują na zjawisko dziecięcego niewolnictwa oraz manipulacji organizacjami niosącymi pomoc humanitarną, jako formę propagacji islamu".

Mc Farlane zauważa, iż różne grupy adwentystów - zarówno pracownicy kościoła jak i jego członkowie w różnych krajach - zaczynają zastanawiać się nad istotą wolności religijnej. Adwentyści dnia siódmego posiadają w swojej historii mieli okres gdy przewodzili światowemu ruchowi na rzecz wolności religijnej. Te działalnia – jego zdaniem - powinny być nadal kontynuowane.

Czytaj informację o Dniu Wolności Religijnej w Polsce© Newbold News/TED News, foto: Reger Smith Jr./ANN
Tłum. Estera Strama dla adwentysci.waw.pl
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.