Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

"Przywrócenie wzroku..."

KAZANIA (MP3) | 02/01/2008 | jk

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania noworocznej refleksji biblijnej wygłoszonej przez pastora Ryszarda Jankowskiego - przewodniczącego Diecezji Zachodniej, byłego duszpasterza zboru Warszawa-Centrum.

Tytuł kazania: "Przywrócenie wzroku..."

Tekst przewodni: "I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, bo sprawia. że głusi słyszą i niemi mówią..." (św. Marek 7,37)(czas nagrania 0:12:53)

© adwentysci.waw.pl
Drodzy Bracia, Miłe Siostry!

Łaska Pana Naszego Jezusa, Miłość Boża i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi!

Kolejny rok za nami, a wraz z nim nasza praca, osiągnięcia, przeżycia, doświadczenia, radości i smutki oraz nasze marzenia - te spełnione i niespełnione. Przed nami dalsza pielgrzymka z nadzieją Powtórnego Przyjścia Jezusa. Świadomość ta skłania nas do pewnych refleksji. Na pewno jest wiele powodów dla których Chrystus jeszcze nie przyszedł.

Może jednym z nich jest brak naszego przygotowania? Często zapominamy, że nasza Ojczyzna i prawdziwe życie wciąż jest przed nami i czeka na nas. Początek Nowego Roku stwarza właściwą atmosferę do przemyśleń i postanowień. Jednym z nich może być pragnienie rozpoczęcia nowego, lepszego życia. Nie będziemy osamotnieni w tych zmaganiach. Nasz Pan będzie nas wspierał i wzmacniał. Dzięki Niemu możemy stać się lepszymi. Bóg zapewnia nas o tym w słowach; „ Jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem.”

Będzie to zauważalne w domu, w rodzinie, w pracy, w szkole, wszędzie. Możemy wejść w Nowy Rok z tą obietnicą i uchwycić się jej, jako czegoś pewnego. Gdy myślę o nowym początku, to przede wszystkim o wolności w Chrystusie, opartej na Bożym usprawiedliwieniu i przebaczeniu. Nie musimy rozpoczynać Nowego Roku z poczuciem winy, obarczeni grzechami.

Nasz Pan zapewnia nas, że pragnie oczyścić nas z naszych upadków.: „ Ja jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać, twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę...Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę.” Skorzystajmy z tej obietnicy. Ponownie zaprośmy Jezusa do naszego życia. Wyznajmy nasze grzechy, niech krew Chrystusa oczyści nas..

W imieniu Zarządu Diecezji Zachodniej z okazji Nowego Roku pragnę złożyć najlepsze życzenia, zdrowia, pomyślności, pokoju Bożego. W szczególności doświadczenia, o którym pisał prorok Izajasz: „Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości.”

Oby atmosfera Bożej obecności towarzyszyła Wam każdego dnia. Niech cała rodzina adwentowa wspólnie buduje się w duchu jedności i miłości.


Wasz brat w Chrystusie

- pastor Ryszard Jankowski, przewodniczący Diecezji Zachodniej

© zaufanie.pl
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.