Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

"Doświadcz żywego Boga"

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 06/12/2007 | jk

1 grudnia 2007 r. w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie odbyło się spotkanie młodzieży protestanckiej, mające na celu wspólne uwielbienie Jezusa.

W programie pod hasłem „Doświadcz Żywego Boga” wystąpił adwentystyczny zespół „Via Fides” ze zboru Warszawa-Centrum oraz liczna grupa młodych adwentystów, przybyłych także spoza Warszawy.

Było to pierwsze warszawskie spotkanie młodzieży kościołów protestanckich. Już po wydarzeniu nazwaliśmy je "pierwszym", choć już wcześniej miały miejsce podobne spotkania, ale tym razem przybyło około 200 młodych ludzi z 15 różnych Kościołów i to uczyniło je znacznym.

Spotkanie prowadził Szymon, młody pastor i lider młodzieży zboru Społeczności Chrześcijańskiej, ale wyraźnie było widać, że to Duch Pański czuwa nad wszystkim. Nie raz, zupełnie spontanicznie inne osoby wychodziły do przodu by przekazać słowa zachęty, pomodlić się, a wszystko wyglądało jakoby ktoś to zaplanował.

Tego wieczoru grał i śpiewał dobrze znany i lubiany zespół Via Fides z Kościoła Adwentystów. Tu pozwolę sobie na osobistą refleksję. Nie jestem osobą zbyt muzykalną, ale kiedy ktoś z pasją śpiewa dla Boga to zapominam, że ktoś może mnie słyszeć i śpiewam memu Panu z głębi serca i pełną piersią. Tak było i tym razem.

Przy tak radosnym i wdzięcznym uwielbianiu Boga człowiek traci poczucie czasu i nawet miejsca, bo ja czułem się jak przed Bożym tronem. Zaczynam kochać taką muzykę...

Spotkanie przeplatane było świadectwami, czyli co Dobry Bóg uczynił w moim i twoim życiu. To jest sprawa, która całkowicie nas łączy i jest zachętą dla tych, którzy Boga nie znają jeszcze osobiście. Mogliśmy usłyszeć historię Magdy, która opowiadała o swoich szkolnych zmaganiach, gdzie bez Jego pomocy byłoby bardzo trudno. Później Marek opowiadał o swoich poszukiwaniach żony, dzięki Panu zakończonych sukcesem... żyli długo i szczęśliwie.

Sądzę, że dla niektórych przybyłych mogło być wielkim odkryciem, że Pan Bóg tak samo kocha i prowadzi swoje dzieci w innych Kościołach. On jest większy niż nasze podziały i gotów jest każdą pragnącą i szukającą Jego osobę doprowadzić do bezpiecznej przystani.

Warto spojrzeć na osoby z innych denominacji, nie jako na „konkurencję”, ale jako ludzi, za których Chrystus oddał życie. I nawet gdyby ktoś miał inne zrozumienie w pewnych teologicznych zagadnieniach, to wszystkim jesteśmy winni miłość.

Po zakończeniu oficjalnej części programu był czas na wspólną integrację, zabawę i posiłek. Ponieważ pochłonęła mnie rozmowa zdążyłem odnotować jedynie tańce żydowskie, ale wiem, że były i inne atrakcje. Zresztą pobyć razem było dla mnie przeżyciem już samym w sobie.

Cieszę się, że mogłem spędzić tamten wieczór będąc częścią wielkiego wydarzenia. Była to ewangeliczna jedność, nie za cenę kompromisu, ale w modlitwie i wzajemnej życzliwości.

Jest moją modlitwą, by młodzieńcze aspiracje i otwartość na Boże prowadzenie nie skostniały, ale doprowadziły wszystkich do lepszego poznania naszego Pana i Jego woli dla Kościoła.


© Marek Micyk, fot. Michał Wawruszak / adwentysci.waw.pl


Wysłuchaj utworu "Przed tronem Twym" w wykonaniu zespołu "VIa Fides"

(czas nagrania 0:04:34)Aby ściągnąć ten utwór i dowiedzieć się więcej nt. zespołu zapraszamy na www.viafides.pl

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.