Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Chrzest w więzieniu

AKTUALNOŚCI Z KRAJU | 05/12/2007 | jk

30 listopada 2007 roku w Płocku, w ponad 200-letnim więzieniu o najwyższym stopniu zabezpieczenia, przeznaczonym dla recydywistów, odbyła się niecodzienna uroczystość chrztu świętego w obrządku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Katechumenem był Janusz, który po wieloletnim pobycie za kratami spotkał innego skazanego, który tak jak on teraz przed laty przyjął prawdy Pisma Świętego.

Późniejszy kontakt Janusza z przedstawicielami miejscowej społeczności adwentystycznej zaowocował decyzją o przyjęciu chrztu.

Misja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Płocku trwa już ponad 80-lat, a wielu z wiernych jest zasłużonymi obywatelami miasta. Jednak pierwszy chrzest święty w tym mieście odbył się zaledwie dwa lata temu.

Obecnie jest to jeden z najbardziej rozwijających się i działających misyjnie ośrodków adwentystycznych na terenie Diecezji Wschodniej. Jeszcze do niedawna nabożeństwa sobotnie odbywały się tam w prywatnym mieszkaniu, dziś mają już w dyspozycji samodzielne miejsce, które służy także do regularnych spotkań prospołecznych i programów ewangelizacyjnych.

Na terenie miasta działają stali ewangeliści tzw. pionierzy misji globalnej, kolporterzy, funkcjonuje wypożyczalnia książek, a także Korespondencyjna Szkoła Biblijna.

Wydarzenie, które miało miejsce 30 listopada w Zakładzie Karnym, nomen omen mieszczącym się przy ul. Misjonarskiej, to świadectwo wiary, a także zachęta do dalszej efektywnej pracy na rzecz głoszenia ewangelii w tym królewskim, onegdaj stołecznym grodzie Mazowsza.

Uroczystość chrztu świętego celebrował pastor Zbigniew Makarewicz – sekretarz Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w asyście miejscowego starszego zboru Piotra Byliny.

Należy zaznaczyć, że dzięki uprzejmości dyrekcji więzienia, w nabożeństwie na terenie zakładu mogła wziąć udział liczna grupa miejscowych wyznawców, a także specjalnie przybyła grupa młodzieży z Warszawy.

Jako serwis adwentysci.waw.pl także serdecznie dziękujemy za umożlwienie dokonania fotoreportażu z tego wydarzenia.© Jan Kot / adwentysci.waw.pl


Wysłuchaj słów refleksji pastora Zbigniewa Makarewicza nt. tego wydarzenia

(czas nagrania 0:10:36)
Czytaj więcej nt. Adwentyzmu w Płocku
Dodaj swój komentarz...
Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu, za to że posługując się tak młodymi ludźmi potrafi wykonywać Swoje dzieło! Prosimy o modliwtwę za Janusza i więzienie w którym się znajduje.

Podczas rozmowy z Januszem dwa tygodnie po chrzcie okazało się, że jest tu kolejna osoba, która pragnie studiować Biblię! Niech Chwała Pańska zajaśnieje nad tym miejscem!


- Korespondent zboru w Płocku

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.