Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

"Czas na Eliasza"

KAZANIA (MP3) | 05/10/2007 | jk

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania kazania Słowa Bożego wygłoszonego przez pastora Piotra Heróda w zborze (parafii) Warszawa - Centrum. Wystąpienie zarejestrowano podczas nabożeństwa sobotniego w dniu 15 września 2007 roku.


Tytuł kazania: "Czas na Eliasza"

Tekst przewodni: Ks. Malachiasza 3:23(czas programu 0:24:49)name="MediaPlayer1"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"
src="http://www.adwentysci.waw.pl/mp3/Piotr_Herod.mp3"
height="50"
width="175"
AutoStart="0"
ShowAudioControls="1"
ShowControls="1"
showstatusbar="0"
ShowTracker="0"
ShowPositionControls="1"
TransparentAtStarat="1"
Volume="50"

© adwentysci.waw.plDodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.