Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Odszedł pastor Antoni Olma

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 02/10/2007 | jk

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci pastora Antoniego Olmy, który zmarł nagle w piątek 28 września br. w swoim domu w Niemczech.

Kaznodzieja ten był wieloletnim duchownym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

Odszedł działacz, autorytet, duszpasterz, przyjaciel, ukochany ojciec, teść i dziadek.

Cześć jego pamięci!

W imieniu zespołu redakcyjnego serwisu adwentyści.waw.pl oraz członków zboru Warszawa-Centrum, składamy najbliższym zmarłego szczere wyrazy współczucia, życząc opieki naszego Zbawiciela w oczekiwaniu na dzień Jego powtórnego przyjścia.

Antoni Olma urodził się 23.05.1929 roku.

Chrzest święty w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego przyjął 18 czerwca 1950 roku. Pracę kaznodziejską podjął na południu kraju, gdzie do roku 1971 pełnił funkcję seniora Okręgu Cieszyńskiego.

18 czerwca 1971 r. na Walnym Zjeździe Delegatów Diecezji Wschodniej pastor Antoni Olma został wybrany na stanowisko przewodniczącego tej diecezji z siedzibą w Łodzi.

18 maja 1973 na Walnym Zjeździe Delegatów Diecezji Wschodniej w Warszawie został ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego, które piastował następnie do 10 października 1973 roku.

W tym dniu decyzją Rady Kościoła pastor Antoni Olma został przeniesiony na stanowisko przewodniczącego Diecezji Południowej z siedzibą w Krakowie.

Przenosi się tam wraz z rodziną i od listopada 1973 roku staje się pełnoprawnym członkiem zboru przy ul. Lubelskiej 25. Tutaj w roku 1987 umiera jego ukochana żona Genowefa.

Funkcję przewodniczącego Diecezji Południowej pełnił przez 15 lat - do maja 1988 roku.

W 1989 roku decyduje się opuścić Polskę i wyjeżdża do Niemiec, tam wcześniej przeniosła się jego córka Ewa, a w 1991 także synowie Bogdan i Adam z rodzinami.


opr. Barbara Markowska
Dodaj swój komentarz...Tą drogą chciałem Was poinformować o nabożenstwie żałobnym, które odbędzie się we wtorek, 9.10.
o godzinie 13-ej w Hamm (Trauerhalle des Bestatungshauses Makiol, Wielandstr. 190, 59077 Hamm).

Będziemy się cieszyć jako rodzina, jeśli będziecie z nami, czy to osobiście w Hamm, czy też pamietający w modlitwie.

Serdecznie Was pozdrawiam

- Bogdan OlmaZarząd Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP składa serdeczne wyrazy współczucia rodzinie i bliskim pastora Antoniego Olmy.

Łączymy się z Wami nie tylko w smutku ale i w nadziei jaką mamy w Bogu. Gorąco wierzymy, że już wkrótce Jezus Chrystus ostatecznie pokona śmierć i nasi najbliżsi zostaną nam przywróceni. Modlimy się o pokój i ukojenie dla Waszych serc.

Słowo Boże mówi: "...na dźwięk ostatniej trąby (..) umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, aby się odziało w nieśmiertelność. A (..) wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? (..) Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa..." (1 Kor. 15:52-57)


- pastor Zbigniew Makarewicz, sekretarz Diecezji Wschodniej, Warszawa


Brat Olma w latach sześćdziesiątych pracował również w Gdańsku.

- Julian Hatała, Milanówek

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.