Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Wysłuchaj kazania pastora Makarewicza

KAZANIA (MP3) | 20/07/2007 | Jan Kot

Myślą przewodnią kazania pastora Zbigniewa Makarewicza (przebywającego z wizytą duszpastersko-ewangelizacyjną w Australii) jest historia patriarchy Józefa, który jako dorastający chłopak przeszedł przez wiele dramatycznych doświadczeń. Sprzedany przez braci, dostaje się do odległego, obcego kraju.

W Egipcie na skutek fałszywych oskarżeń zostaje osadzony w więzieniu faraona, potem zaś niespodziewanie otrzymuje niezwykle przywileje. Ten młody Hebrajczyk przez całe swoje życie zadawał Bogu pytanie: Dlaczego to wszystko mnie spotyka?

Pod koniec swoich dni Bóg dał mu zrozumienie swoich dróg. Józef rzekł do swoich braci: „…Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród…” (Rdz 50:19-20).


[czas nagrania 25:19]name="MediaPlayer1"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"
src="http://www.adwentysci.waw.pl/mp3/Makarewicz_Adelajde.mp3"
height="50"
width="175"
AutoStart="0"
ShowAudioControls="1"
ShowControls="1"
showstatusbar="0"
ShowTracker="0"
ShowPositionControls="1"
TransparentAtStarat="1"
Volume="50"


Uwaga, zmiana strony lub otwarcie zdjęcia
spowoduje przerwanie odtwrzania mp3


© Andrzej Ganczarczyk


Przeczytaj relację z wizyty pastora Makarewicza w polskim zborze College Park w Adelajdzie

Przeczytaj poprzednią informację z pobytu pastora Zbigniewa Makarewicza w Australii


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.