Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Pastor Makarewicz na spotkaniu z młodzieżą

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 18/07/2007 | Jan Kot

Sobota - 14 lipca br. po raz pierwszy spotkam się ze zborem na nabożeństwie sobotnim. Do tej pory miałem wiele okazji by rozmawiać z uczestnikami prowadzonych przeze mnie wykładów biblijnych.

Cztery razy w tygodniu zbierają się na nich wyznawcy trzech polskich zborów z Melbourne. Dzisiaj będę mógł lepiej poznać goszczący mnie zbór. Nabożeństwo prowadzi młodzież.

Raz w miesiącu młodzi ludzie z polskich zborów spotykają się na wspólnym zgromadzeniu. Nad całością czuwa br. Dariusz Ignasiak, syn miejscowego pastora i jeden ze starszych zboru w Wantirna.

Jak przystało na nabożeństwo młodzieżowe śpiewamy więcej radosnych, dynamicznych pieśni. Psalmu słuchamy w dwóch językach: po polsku i po angielsku. Po krótkiej modlitwie mam okazję przedstawić zebranym kilka doświadczeń z pracy ewangelizacyjnej w Polsce. Skoncentrowałem się na ewangelizacyjnych wysiłkach młodzieży i realizowanym przez nią programie „RAMPA”.

Wspomniałem o muzycznej działalności zespołów „Leitmotiv Jesus” i „Via Fides”. Nie mogłem pominąć milczeniem dynamicznej działalności Chóru Diecezji Wschodniej. Koncerty i programy chóru, a szczególnie misja „MAZURY” napełniają nas radością i dumą. Podzieliłem się refleksjami na temat internetowej działalności zboru Warszawa-Centrum oraz programów dla dzieci i młodzieży.

W kilku słowach opowiedziałem także na temat budowania przyjaznych relacji z innymi kościołami chrześcijańskimi. Na przerwie kilka osób serdecznie dziękowało mi za budujące wieści z Ojczyzny. Usłyszałem gorące zapewnienia o modlitwach w intencji dalszego rozwoju dzieła Pańskiego w Polsce.

Po przerwie krótką refleksję biblijną skierował do młodzieży pełen werwy ciemnoskóry kaznodzieja Rafi. W nowoczesny sposób przedstawił przypowieść o miłosiernym samarytaninie. Mottem mojego kazania była przypowieść o… No, właśnie… Znajdujemy ją w Ew. Łukasza 15:11-32. W naszych Bibliach zazwyczaj określa się ją mianem „Przypowieści o synu marnotrawnym”, ale przecież wszelkie dodatki do tekstu natchnionego takie jak numery rozdziałów i wierszy, a także tytuły poszczególnych fragmentów są późniejszym dziełem średniowiecznych skrybów.

Co więcej, tytuł „marnotrawny” nadał młodszemu synowi ojca starszy brat (Łk 15:30). Ojciec z przypowieści mówi o swoim synu jako o synu, który ożył i odnalazł się (Łk 15:24.32). Ta piękna przypowieść jest cudowną ilustracją, jak można pokonywać trudności wynikające z tzw. „konfliktu pokoleń”. Mówi nam, jak budować atmosferę w kościele, aby nawet ci, którzy odchodzą chcieli i mieli pewność, że zawsze mogą wrócić.

Na zakończenie kazania poprosiłem młodzież by wyszła do przodu i starszy zboru br. Piotr Zręczycki w modlitwie powierzył ją naszemu niebiańskiemu Ojcu. Dopełnieniem kazania była przygotowana przez kochane ciocie agapa. Nic tak nie jednoczy ludzi jak wspólnota stołu.

Dziękujemy Bogu za to, że wszyscy, niezależnie od wieku jesteśmy Jego dziećmi… odnalezionymi i przywróconymi do duchowego życia dziećmi Bożymi.


© Zbigniew Makrewicz/www.adwentysci.waw.pl

Zobacz poprzednie relacje z wizyty pastora Zbigniewa Makarewicza w Australii


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.