Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

"Denominacje protestanckie nie są Kościołami"

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 15/07/2007 | Jan Kot

Kościół Rzymsko-Katolicki w oświadczeniu zatwierdzonym przez Papieża Benedykta XVI, wyraził swoje stanowisko, iż denominacje protestanckie nie są "prawdziwymi" kościołami.

Przywódcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przyłączyli się do innych denominacji Protestanckich w proteście kwestionującym ów oświadczenie.

Dla tych wszystkich, którzy wciąż zastanawiają się, która religia posiada jedyne, prawdziwe zasady wiary, Watykan ponownie przedstawia swą tradycjonalistyczną odpowiedź. Oświadczenie wydane przez Kościół Rzymsko-Katolicki, które zawiera stwierdzenie, iż denominacje protestanckie nie są prawdziwymi kościołami, spotkało się z krytyką pozostałych społeczności religijnych, w tym Adwentystów Dnia Siódmego, wśród których pojawiają się głosy, iż opinia wyrażona przez Kościół Katolicki nie jest niczym nowym.

Dokument, zatwierdzony w dniu 10 lipca br. przez Papieża Benedykta XVI, mówi iż społeczności Protestanckie "nie mogą, według doktryny Katolickiej, być nazywane "Kościołami" we właściwym znaczeniu, "nie posiadając spuścizny apostolskiej oraz nie mając możliwości wykazania się przywódcami, którzy wywodziliby się w prostej linii od apostołów Chrystusa.

Przywódcy Kościoła Adwentystów uważają, iż oświadczenie jedynie wyjaśnia tradycjonalistyczne stanowisko Kościoła Katolickiego. "Nie ma tu nic zaskakującego", mówi Kwabena Donkor, dyrektor Biblijnego Instytutu Badawczego Kościoła Adwentystów".

"Nawiązując do II Soboru Watykańskiego, mającego unowocześnić Kościół Katolicki w latach 60-tych, niektórzy mieli wrażenie, że rzeczywiście pojawiły się znaczące zmiany w Kościele Katolickim," - komentuje Donkor. "Ale nie było ich wcale.

Nasze zrozumienie pojęcia "kościół", jako Adwentystów Dnia Siódmego jest kompletnie inne. Nie identyfikujemy kościoła jako Chrystusa z Papieżem jako głową. Inni przywódcy protestanccy wyrażają rozczarowanie wykorzystywaniem przez Kościół Katolicki semantyki w definiowaniu ich stanowiska.

W wywiadzie dla Associated Press, biskup luterański Wolfgang Huber, czołowy protestancki duchowny z kraju Benedykta, Niemiec, powiedział, że Kościół Katolicki mógłby wybrać takie wyrażenia w swoim oświadczeniu, które w lepszy sposób zachowywałyby wybudowane już mosty międzywyznaniowego dialogu.

W oświadczeniu zatytułowanym "Utracona Szansa", biskup Huber wyraża opinię, iż wystarczające by było, gdyby Kościół Katolicki nawiązał do społeczności protestanckich jako "nie kościoły w rozumieniu katolickim" lub "kościoły innego rodzaju" donosi Associated Press.

"Takie stwierdzenia ze strony Watykanu nie rozczarowałyby ani nie dotknęły Adwentystów", powiedział John Graz, dyrektor departamentu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów.

Graz potwierdził, iż stanowisko Kościoła Adwentystycznego w sprawie ruchu ekumenicznego zawsze było niechętne, ale jednocześnie Kościół wierzy "w ducha jedności, w zjednoczenie w dotrzymywaniu wierności przesłaniom Pisma Świętego oraz w zjednoczenie w miłości. "Adwentyści sprzyjają dobrym relacjom i idei wolności religijnej dla wszystkich" - powiedział John Graz.

© Ansel Oliver/ANN
Tłumaczenie: Estera Strama dla www.adwentysci.waw.pl
- Przeczytaj informację TVN24.pl na ten sam temat

- Oryginalny materiał Associated Press na ten temat

- Zobacz watykański dokument Kongregacji Wiary

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.