Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Pastor Makarewicz w zborze Oakleigh

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 11/07/2007 | Jan Kot

Pierwsza nasza sobota w Melbourne (Australia). Spędzimy ją w polskim Kościele Adwentystycznym w Oakleigh. Pośród nowoczesnych, pełnych zieleni posesji mieszkalnych popielata bryła budynku zborowego wyróżnia się swoją sakralną formułą.

Przed kościołem przestronny parking świeci jeszcze pustką. Jesteśmy jak się okazało pierwszymi gośćmi. Drzwi na szczęście stoją już otworem. Wewnątrz krząta się br. Stekla, który pochłonięty jest przygotowaniem napojów dla uczestników nabożeństwa. Pojawiają się pierwsi wyznawcy. Nie ma wątpliwości - to nauczyciele Szkoły Sobotniej.

W kameralnym gronie omawiamy treść lekcji minionego tygodnia. Studium Biblii odbędzie się w 4 klasach, jedna z nich to klasa skupiająca miejscową młodzież. Dochodzi godzina 9:30. Czas rozpocząć nabożeństwo.

Śpiewamy pieśń, jednoczymy się w modlitwie, słuchamy psalmu w języku polskim i angielskim. Wszystkie polskojęzyczne zbory adwentystyczne w Australii stanęły przed wyzwaniem jakie niesie szybka asymilacja językowa młodzieży. Młode pokolenie Adwentystów o wiele swobodniej posługuje się językiem angielskim niż polskim. Z tego powodu oraz z uwagi na obecność gości z okolicznych zborów angielskich przeważająca część nabożeństwa jest tłumaczona.

Pastor Bogdan Maszczak skierował do zgromadzonych płomienne słowa zachęty do dzielenia się Słowem Bożym. W niezwykle plastyczny sposób ukazał korzyści płynące ze zwiastowania Ewangelii. Nasz duchowy wzrost nieodłącznie związany jest z chrześcijańską aktywnością. Niosąc nadzieję innym wzmacniamy własne relacje w Bogiem. Szkoła Sobotnia poświęcona była rozważaniom na temat genezy małżeństwa. Jakże miło mi było poprowadzić jedno z takich studiów.

Słowa w języku polskim słyszane tak daleko od Ojczyzny, co więcej przepojone biblijną treścią mają swoją wymowę. Temat tak bardzo pochłonął uczestników dyskusji biblijnej, że dopiero dzwonek zwiastujący koniec studium uświadomił nam upływ czasu.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga cześć nabożeństwa. Pastor Paweł Cieślar przedstawił Zborowi sprawozdanie z cyklu spotkań modlitewnych w intencji wylania Ducha Świętego pt. „Operacja: Globalny Deszcz”. Osoby, które brały aktywny udział w programie doświadczyły wielu głębokich przeżyć i błogosławieństw. W trakcie nabożeństwa sobotniego znajdziemy czas, aby całe zgromadzenie włączyło się do tych modlitw. Pastor Cieślar zostaje na podium jako mój tłumacz. Mam około 25 minut na podzielenie się myślami ze Słowa Bożego.

Zanim otworzę Biblię wywiązuję się w obietnicy złożonej przed odlotem do Australii. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od Rady Zboru Warszawa-Centrum, Zarządu Diecezji Wschodniej i władz Kościoła w Polsce. Kierownictwo miejscowego Zboru prosiło mnie bym w swoim wystąpieniu nawiązał do kończącego się właśnie cyklu modlitw o zstąpienie Ducha Świętego.

Myślą przewodnią kazania była krucjata do jakiej zaprasza nas Pan Jezus. W przeciwieństwie do znanych z historii Kościoła wypraw krzyżowych, orężem naszej walki nie są piki i miecze, ale dary Ducha, który wyposaża dzieci Boże w odpowiednie narzędzia służby.

„Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga, twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi” (2 Kor 10:3-5). Pytanie, czy jesteśmy otwarci na głos Stwórcy? Czy traktujemy poważnie zaproszenie do naśladowania Chrystusa? Czy chcemy znaleźć czas na aktywne włączenie się w życie Kościoła?

Przypieczętowaniem kazania była wzruszająca pieśń wykonana przez siostry ze zboru w Oakleigh. Potem przyszedł czas na modlitwy w grupach. Atmosfera zadumy i głębokich duchowych refleksji owładnęła uczestników nabożeństwa. Adwentyści Dnia Siódmego mają świadomość, że czas jest naprawdę bliski i każdy z nas musi zadecydować, co jest jego życiowym priorytetem.

© Zbigniew Makarewicz/www.adwentysci.waw.pl


Zobacz poprzednie relacje z wizyty pastora Zbigniewa Makarewicza w Australii


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.