Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Wysłuchaj nabożeństwa radiowego!

KAZANIA (MP3) | 07/07/2007 | Jan Kot

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania kolejnego nabożeństwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, które zostało wyemitowane w II Programie Polskiego Radia, w niedzielę 8 lipca br. o godz 8:00 .


Teraz także u nas możesz wysłuchać tego nagrania. W programie retransmisja sobotniego Dziękczynnego Nabożeństwa z okazji XXIV Zjazdu Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jakie odbyło się 9 czerwca br. w Warszawie.


(czas programu 0:58:17)name="MediaPlayer1"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"
src="http://www.adwentysci.waw.pl/mp3/XXIVZjazdDiecezjiWschodniej2007.mp3"
height="50"
width="175"
AutoStart="0"
ShowAudioControls="1"
ShowControls="1"
showstatusbar="0"
ShowTracker="0"
ShowPositionControls="1"
TransparentAtStarat="1"
Volume="50"


Zobacz fotoreportaż z tego wydarzeniaMEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.