Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Przewodniczący Diecezji Wschodniej wybrany!

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 08/06/2007 | Jan Kot

Wczoraj tj. w piątek 8 czerwca br. podczas drugiego dnia obrad odbywającego się w Warszawie XXIV Zjazdu (Synodu) Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wybrano na funkcję przewodniczącego Diecezji jej dotychczasowego zwierzchnika - pastora Jarosława Dzięgielewskiego - piastującego to stanowisko od 2003 roku.Walny Zjazd delegatów obradujący w Warszawie w toku dalszych obrad dokonał także wyboru pozostałych członków Zarządu Diecezji jak i członków Rady Diecezji.

Na stanowisko sekretarza Diecezji powołano pastora Zbigniewa Makarewicza - dotychczasowego duszpasterza zboru Warszawa-Centrum, natomiast funkcję skarbnika Diecezji sprawować będzie pastor Grzegorz Korczyc.

Siedziba Zarządu Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego znajduje się w Warszawie przy ul. Foksal 8. Diecezja ta skupia 48 zborów (parafii) i grup na terenie centralnej i wschodniej Polski zorganizowanych w pięć okręgów: warmińsko-mazurski, podlaski, mazowiecki, łódzki i lubelski.
©www.adwentysci.waw.pl

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.