Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Oświadczenie nt. Pisma Świętego

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 06/05/2007 | Jan Kot

Pismo Święte jest podstawą zrozumienia celu, przesłania i misji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Szanujemy Biblię jako poselstwo Boże przekazane za pośrednictwem ludzkich pisarzy.

Choć Pismo Święte jest spisane przez ludzi, którzy posługiwali się określonym językiem, w określonych warunkach kulturowych i historycznych, to jednak jego treść jest boskim przesłaniem przeznaczonym dla całej ludzkości, a zwłaszcza dla ludzi wierzących w Boga. Ponad różnicami językowymi i kulturowymi stoi jednocząca prawda, która wiąże całość Pisma Świętego czyniąc je Słowem Bożym.

Pismo Święte zawiera autentyczny, wiarygodny opis Boga-Stwórcy i Jego działań w powołaniu do istnienia świata i jego mieszkańców. Daje on wiedzę o genezie świata, znaczeniu życia i przeznaczeniu ludzkości.

A ponad wszystko Pismo Święte składa świadectwo o Jezusie Chrystusie, który jest ostatecznym objawieniem Boga wobec ludzkości. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament świadczą o Nim. Z tych powodów Pismo Święte jest nieomylnym objawieniem woli Bożej, normą chrześcijańskich wartości i stylu życia, miarą wszystkich ludzkich doświadczeń i przeżyć oraz jedynym wiarygodnym przewodnikiem zbawienia w Chrystusie.


Oświadczenie zaaprobowane przez Zarząd Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Holandia, 1995 rok.

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.