Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Czym dla Ciebie jest ofiara Golgoty?

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 06/04/2007 | Jan Kot

Ponad 2000 lat temu na przełomie marca i kwietnia Pan Jezus przeszedł przez doświadczenie śmierci i zmartwychwstania. W najbliższy weekend świat chrześcijański będzie wspominać to wielkie wydarzenie.

Co pewien czas na nowo spoglądamy na śmiertelne zmagania naszego Mistrza. Jego ofiara nie może nam spowszednieć. Jeśli do tego dojdzie, cały sens bycia chrześcijaninem zostanie zatracony. Czym dla mnie jest ofiara Golgoty?

Czy wspominanie tego wydarzenia, wzbudza we mnie jakąś głęboką refleksję? Mój stan duchowy, miłość i cierpliwość Boga, proste, a jednocześnie bardzo klarowne wymagania Ewangelii – to tematy, wokół których winny krążyć nasze myśli właśnie teraz.

Bóg zaprasza nas do stołu swojej łaski. Skorzystajmy z tego zaproszenia ochoczo. Póki, jeszcze czas łaski trwa, a Bóg ciągle ponawia wysiłki by obdarzyć nas wielkim zbawieniem...

Wszystkim Internautom życzymy wielu łask i błogosławieństw Bożych oraz rychłego spotkania z Panem w dniu Jego przyjścia.

Redakcja www.adwentysci.waw.pl
"Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni..."

- Księga Izajasza 53:5

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.