Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Zaproszenie na spotkanie założycielskie ASI - Polska

KOMUNIKATY | 29/03/2007 | Jan Kot

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Z wielką przyjemnością pragnę zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu organizacyjnym, mającym na celu utworzenie polskiego oddziału ASI.

ASI (Adventist-laymen’s Services and Industries) można określić jako Adwentystyczne Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Instytucji Misyjnych. Jest to organizacja skupiająca przedsiębiorstwa będące własnością adwentystów dnia siódmego: osoby szczebla kierowniczego, pracujących na własny rachunek, jak również różne rodzaje Fundacji, Spółek i grup o charakterze niedochodowym (supporting ministries) — którzy w harmonii z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego działają dla dobra i zbawienia ludzi.

Osoby te, których organizacje oraz programy nie są kontrolowane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, są oddane w poświęcaniu swoich talentów i środków na rzecz wspierania misji, pomocy humanitarnej, działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej i innych projektów mieszczących się w ramach filozofii i poselstwa adwentystycznego.

ASI wielokrotnie wspierało różnorodne projekty w naszym kraju, wśród których wymienić można: programy Net ’98, zakup sprzętu audiowizualnego dla zborów, zakup maszyny drukarskiej, materiały do nauki religii dla dzieci, materiały ewangelizacyjne „Na nowo z nadzieją”, pomoc w kredytowaniu wydania książki „Wielki bój”, program „Wysiej Miliard” oraz wiele innych.

Korzystając z odbywającego się Festiwalu w Łodzi pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 8 kwietnia (niedziela) o godzinie 9:00. Spotkanie odbędzie się w kaplicy przy ulicy Kopcińskiego 67.

Celem spotkania będzie zapoznanie się z misją ASI oraz stworzenia założeń, w oparciu o które funkcjonowałby polski oddział. W przypadku pytań proszę o kontakt ze mną pod numerem 602 357708 lub poprzez e-mail: robert@fzz.pl.

Prosimy o przekazanie niniejszej informacji do wszystkich zainteresowanych osób.

W imieniu organizatorów

- Robert Kuczek

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.