Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Bariera czasu..

FELIETON | 03/01/2007 | admin

Przekroczyliśmy kolejną barierę czasu, przed nami Nowy Rok 2007. Na ścianach naszych domów zagościły nowe kalendarze a wraz z nimi pojawiły się nowe nadzieje i marzenia. Początek roku zawsze inspiruje do podejmowania szczególnych zobowiązań, wytyczania ambitnych planów, szukania możliwości rozwoju. Dla chrześcijan każdy kolejny rok, to krok w kierunku spełnienia się cudownej Bożej obietnicy – powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa…

Koniec świata?! Być może ktoś poczuje się zatrwożony takim zestawieniem pojęć. Jak pogodzić radosną atmosferę Nowego Roku z apokaliptyczną wizją powracającego Chrystusa?! A jednak! Jeżeli czegokolwiek powinniśmy sobie życzyć w tym Nowym Roku, to na pewno powrotu naszego Pana… Słowo Boże utwierdza nas w przekonaniu, że powtórne przyjście Jezusa Chrystusa będzie najwspanialszym Bożym darem dla ludzkości. „Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości…” (List ap. Pawła do Tytusa 2:11-14)

Chrześcijanie nie są katastrofistami! Któż z nas nie chciałby żyć w świecie, który nie zna chorób, śmierci, przemocy, niesprawiedliwości, biedy? Czy potrafimy wyobrazić sobie świat bez granic, rasizmu, wojen, bezrobocia? Zbyt piękne, aby było możliwe? „I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe.” (Księga Apokalipsy 21:3-5) Być może codzienna gonitwa i zmagania z problemami nauczyły nas ufania wyłącznie we własne siły… Podświadomie staramy się budować Raj… bez Boga… nasz Raj. Czy nie warto właśnie u progu Nowego Roku powiedzieć: Boże podaj mi swą dłoń, poprowadź mnie, naucz więcej wierzyć, ufać… spraw bym mógł przejść przez ten rok razem z Tobą… Czy wiesz, że Bóg tego pragnie? „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Ewangelia św. Mateusza 11:28) Co więcej, obiecuje nam swoją przyjaźń: „…tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę…” (Ewangelia św. Jana 6:37) Bóg za nami tęskni… a my? Chyba warto wejść w progi roku 2007 z Bogiem.

Z całego serca życzymy wszystkim naszym Rodakom, internautom odwiedzającym naszą witrynę wielu Bożych łask i błogosławieństw w Nowym Roku 2007! Niech Dobry Bóg otoczy nas swoją opieką i pozwoli wraz z Nim kroczyć przez kolejne dni życia.

pastor Zbigniew Makarewicz

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.