Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Powitanie Nowego Roku w zborze warszawskim

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 08/01/2006 | Jan Kot

Wieloletnią już tradycją zboru warszawskiego są tzw. noworoczne agapy. Przebiegają one w atmosferze przyjaźni, przy wspólnym posiłku i nastrojowym blasku świec. Poświęcone są refleksjom i radościom z przeżytych chwil minionego roku. Tak też było 8 stycznia bieżącego roku.

Spotkania te spełnią wiele, różnego rodzaju, celów. Przede wszystkim chodzi o integrację. Jest to niezwykle istotne aby spotkać się nie tylko na nabożeństwie, kiedy formuła i program są ściśle określone, ale by zasiąść przy wspólnym stole, odświeżyć stare przyjaźnie i mieć możliwość prowadzenia swobodnych rozmów – mówi pastor Zbigniew Makarewicz - senior okręgu mazowieckiego, a zarazem duszpasterz stołecznego zboru.

Kończący się rok i początek nowego to doskonała okazja do podsumowań, pewnych refleksji i planów. Tym razem mieliśmy możliwość nie tylko rozmawiania o własnym zborze, ale poprzez specjalną prezentację multimedialną przybliżyliśmy sobie także sylwetki duchownych, pełniących służbę na terenie całej Diecezji Wschodniej. Pochyliliśmy się też nad statystyką, rozwojem, zagadnieniem ewangelizacji i duszpasterstwa. Była to znakomita możliwość do wspólnego utożsamienia się z misją jaką realizujemy jako Kościół i do wspólnego poszukiwania nowych pomysłów na kolejny rok pracy – mówi kaznodzieja.

Co do planów, to w nowym roku chcielibyśmy aby nasze cykliczne spotkania biblijne, miały za każdym razem nieco inny wydźwięk i charakter. W tej chwili jesteśmy na etapie poszukiwań, konsultacji, wymiany pomysłów dlatego, że programy te powinny być odpowiedzią na oczekiwania jakie mają nasi wyznawcy – dodaje duchowny.

Podczas agapy był także miły moment podziękowań i noworocznych życzeń. Zbór dziękował m. in. pastorowi z małżonką za miniony rok wytężonej pracy ewangelizacyjno-duszpasterskiej i wyraził gotowość dalszej współpracy i pomocy przy realizowaniu kolejnych zadań. Tego wieczoru specjalne życzenia popłynęły także do obecnej na spotkaniu, jednej z najstarszych (wiekiem i stażem z Kościele) seniorek zboru warszawskiego, siostry Wery Gawryluk, która otrzymała specjalny dyplom z okazji, właśnie obchodzonej, okrągłej rocznicy 90-tych urodzin.

Nie zabrakło także życzeń, przesłań i refleksji wygłoszonych przez szczególnych członków miejscowego zboru - pastora Pawła Lazara, przewodniczącego Kościoła i pastora Romana Chalupkę, sekretarza Kościoła. Szczególnie interesującym punktem programu była prezentacja zdjęć autorstwa br. Marka Smalca z jego niedawnej podróży do Australii. Na przedstawionych fotografiach widniały polonijne zbory w Melbourne i ich członkowie przekazujący szczególne pozdrowienia właśnie dla Warszawy, z której wielu z nich pochodzi.

Noworoczne spotkanie uświetniły także występy muzyczno-poetyckie w wykonaniu m. in. Leny Majewskiej pochodzącej z Białorusi, Aleksandry Żurawel pochodzącej z Ukrainy i gości ze zboru Warszawa-Wesoła. Należy zaznaczyć, iż podczas agapy, własny program miały dzieci, które spędziły wieczór na oryginalnych i wesołych zabawach towarzyskich, pod czujnym okiem „cioci” Małgosi i „wujka” Leszka.

Przy tej okazji noworocznych refleksji, za pośrednictwem strony internetowej, zbór Warszawa-Centrum przesyła innym zborom okręgu mazowieckiego, całej Diecezji Wschodniej oraz wszystkim członkom i sympatykom Kościoła szczególne życzenia noworoczne wielu błogosławieństw Bożych: Dla nas wierzących podstawą wszelkiej nadziei i gwarancją spełnienia oczekiwań jest żywa więź z Bogiem. Jeżeli należymy do Pana `wszystko inne będzie nam przydane`. Niech więc ten Nowy Rok 2006 będzie dla wszystkich zachętą do gorliwego szukania oblicza Pańskiego i Jego życzliwości. Niech dobry Bóg błogosławi nam i obdarzy wszelką łaską potrzebną do prowadzenia zwycięskiego życia wiary...

SIDW, Jan Kot, fot. J.Kot

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.