Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego w Warszawie

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 10/12/2005 | Jan Kot

W sobotę 10 grudnia br. w zborze (parafii) Warszawa-Centrum, z duszpasterską wizytą, gościł przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego, pastor dr Bertil Wilkander. Prócz zebranych na nabożeństwie ponad 200 wyznawców lokalnego zboru, słów szczególnego gościa słuchali „na żywo” także internauci z kilku miast Diecezji Wschodniej.

Sylwetkę szacownego kaznodziei przybliżył licznie zebranym pastor Paweł Lazar, przewodniczący Kościoła w Polsce: Bertil Wiklander - z pochodzenia Szwed, urodził się w rodzinie pastorskiej. Jego ojciec był wieloletnim przewodniczącym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Szwecji. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel. Przez 7 lat zatrudniony był przez szwedzki rząd jako jeden z tłumaczy Pisma Świętego na język narodowy. Filolog z zamiłowania. Należy wspomnieć, iż pastor Wiklander na sesji ostatniego zjazdu Kościoła w Polsce wygłosił nawet kazanie w języku polskim. Podczas swej drogi zawodowej pełnił także w szwedzkim Kościele Adwentystów funkcję sekretarza ds. kaznodziejstwa, dyrektora ds. komunikacji, a w końcu został jego przewodniczącym. Od 11 lat pełni służbę jako przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego do którego pośród licznych krajów należy m. in. Szwecja ale także i Polska.

Jest dla mnie wielką przyjemnością spotkać się z Wami i życzę wszystkiego najlepszego – powiedział po polsku przybyły z Anglii duchowny. W tym czasie kiedy uczestniczymy tu w nabożeństwie są z nami również internauci, których także serdecznie witam. Przekazuje Wam pozdrowienia od Wydziału Transeuropejskiego, który wciąż się rozwija mając już 100 tys. wyznawców w regionie – zaznaczył pastor Wiklander witając się ze zgromadzeniem.
Prócz wygłoszenia kazania Słowa Bożego, do którego wysłuchania serdecznie zachęcamy, przewodniczący wydziału znalazł także czas na spotkanie z młodzieżą zboru warszawskiego oraz na liczne, prywatne rozmowy z lokalnymi wyznawcami.

Ta niecodzienna wizyta przewodniczącego Wiklandera w naszym zborze była dla nas szczególnym, w swoim rodzaju, przeżyciem i wyróżnieniem. Cieszymy się, że od czasu do czasu możemy gościć w naszej kaplicy światowych przywódców Kościoła, którzy utwierdzają nas w wierze, mam nadzieję wzajemnie, i dają poczucie więzi z ogólnoświatową społecznością – powiedział jeden z liderów miejscowego kościoła.

Światowy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego posiada 13 wydziałów (ang.: divisions), które grupują kraje poszczególnych kontynentów. Wydział Transeuropejski (TED), z siedzibą St. Albans (Anglia), pod kierownictwem pastora Wiklandera skupia ponad trzydzieści narodowości obejmujących Wielką Brytanię, Skandynawię, zwracając się ku południowi od Polski przez Bałkany do Grecji oraz kraje Bliskiego Wschodu, Pakistan i Afganistan. Zadaniem Wydziału jest utrzymanie więzi organizacyjnej, duchowej i religijnej z Kościołami krajowymi.

Kościoły krajowe, zrzeszone w wydziały, tworzą powszechny Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, reprezentowany przez tzw. Generalną Konferencję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zwaną także Radą Naczelną Kościoła, stanowiącą najwyższą strukturę Kościoła. Najwyższą władzą powszechnego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest Światowy Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (Sesja Generalnej Konferencji). Kościół Adwentystów Dnia Siódmego różnorodny w swym „tworzywie etniczno-kulturowym” jest jednolity pod względem doktrynalnym i organizacyjnym w skali globalnej świata. Poniżej zamieszczamy tekst wywiadu z pastorem dr Bertilem Wiklanderem przewodniczącym Trans-European Division (TED), przeprowadzonego przez Miroslava Pujica, dyrektora ds. komunikacji w Wydziale Transeuropejskim, który publikowany był na łamach serwisu Adwentystycznej Agencji Informacyjnej w 2002 roku.

Jakie kroki podejmuje TED w odpowiedzi na wyzwania postmodernizmu i ewangelizacji Europy?

Prowadzimy seminaria, spotkania pastorskie, szkoły zakładania zborów, realizujemy projekty wzrostu kościoła; głosimy i uczymy, zachęcamy i wspieramy kościoły krajowe. Dostarczamy funduszy na realizację projektów docierania do ludzi zsekularyzowanych. Obecnie zaangażowani jesteśmy w realizację projektu LIFEdevelopment.info. Jest to, realizowane w Wielkiej Brytanii, przedsięwzięcie na szeroką skalę, mające na celu zmianę naszego sposobu myślenia o ewangelizacji i dzieleniu się wiarą ze współczesnym człowiekiem. Mamy nadzieję, że ten pomysł sprawdzi się w znaczący sposób w całym wydziale. Podoba mi się wiara I zaangażowanie liderów Kościoła w Wielkiej Brytanii w ten nowy rodzaj ewangelizacji.

W jaki sposób rozwijają się obecnie relacje pomiędzy adwentystami, a muzułmanami, zwłaszcza po wydarzeniach z 11 września?

Po tragicznych wydarzeniach z 11 września, dostrzegamy wśród samych muzułmanów duchowe ożywienie nakierowane na poszukiwanie odpowiedzi. Po drugie, uważamy, że to ważne, by odrzucić uprzedzenia wobec muzułmanów. Jako ludzie, są naszymi braćmi i chcielibyśmy zdobywać sobie przyjaciół wśród nich. Chcemy im mówić o Jezusie w sposób dla nich zrozumiały o do zaakceptowania. To może się stać tylko wtedy, gdy zmienimy nasze nastawienia i język, tak, by mogli poprzez nas doświadczyć, jak bardzo Jezus ich kocha.

W krajach TED rozwija się ruch zakładania zborów. Z jakiego powodu cieszy się takim zainteresowaniem?

Po pierwsze, Bóg błogosławi te wysiłki. Składają się na nie: dobre przywództwo i bardzo ciężka praca osób zaangażowanych, posiadających wizję założenia czegoś nowego. Robią to w sposób atrakcyjny dla współczesnego człowieka. Bóg daje im dar wiary i odwagę do oczekiwania wyników tam, gdzie wydaje się to niemożliwe. Ale oni potrzebują naszych modlitw i wsparcia.

Jaką rolę w Kościele, w jego różnych komitetach, w tym w radzie TED, mają do spełnienia zwykli wyznawcy?

Myślę, że bardzo ważną. Kościół zajmuje się swoimi sprawami pod kierownictwem Ducha Świętego. Dlatego komitety kościelne powinny reprezentować Kościół tak dalece, jak to tylko możliwe. Jeśli składają się tylko z jankotistratorów i pastorów, nie są dość reprezentatywne. Tak naprawdę, to laikat tworzy Kościół. Dlatego uważamy za ważne, by w radzie TED było przynajmniej po jednym świeckim wyznawcy z każdego z trzynastu kościołów krajowych. Jednocześnie musimy im pomóc w zrozumieniu zagadnień, jakimi zajmuje się nasz Kościół. A to może być trudne, zwłaszcza, gdy zajmujemy się sprawami międzynarodowymi i czasami abstrakcyjnymi. Do tego dochodzą jeszcze problemy językowe. Wierzę, że jako liderzy musimy czynić bardziej zdecydowane wysiłki, by pomóc naszym świeckim członkom komitetów w ich osobistym rozwoju, tak, byśmy mogli korzystać z ich niesamowitych doświadczeń i mądrości. Może otworzą nam oczy na rzeczy, których nie dostrzegaliśmy i pomogą nam zrozumieć, że to na co poświęcamy mnóstwo czasu podczas naszych obrad, może wcale nie jest tym najważniejszym. Wiem, że pomogą nam oni być bardziej efektywnymi i otwartymi w naszej pracy.

Zaraz po wyborze na przewodniczącego TED, powiedział Brat: "Marzę o otwartym Kościele – otwartym na świat, który Bóg miłuje". Jak szeroko Kościół jest otwarty dziś na ten świat?

Nie wiem, jak zdefiniować stopień otwarcia, ale naprawdę myślę, że robimy postępy. Nasz plan strategiczny „Wzrastając razem” miał dobry wpływ na pracę w TED. ADRA stale zdobywa świat czyniąc dobro. Projekt LIFE development.info uczy bycia otwartym i zdobywania sobie przyjaciół w tym świecie. Poprzez wiele różnych rodzajów służby, możemy teraz mówić do ludzi o ich życiu i wierze. Ożywienie jest obecne w wielu kościołach krajowych wśród naszej młodzieży, która zakłada teraz zbory i małe grupy dla niewyznawców. Poprzez osobiste zaangażowanie w projekt wzrostu Kościoła w jednym z naszych kościołów krajowych, widziałem jak wielu tzw. tradycyjnych adwentystów jest całym sercem otwartych na ludzi tego świata; oni kochają ich i modlą się za nich. Problem w tym, że formy, style, język, których używamy, wydają się izolować nas od zagubionych ludzi, podobnie jak kapłan i lewita, którzy przeszli na drugą stronę, kiedy zobaczyli umierającego na drodze mężczyznę. By stać się bardziej otwartymi, musimy tak szkolić liderów, by mogli pomóc zborom odkryć istotę naszej wiary, która polega na dotykaniu ludzi miłością Bożą – a nie jedynie na ochronie naszych wyznawców przed niebezpieczeństwami tego świata. Jeśli otwartość na grzeszników była najważniejszą cechą charakterystyczną Jezusa, czy nie powinna być i naszą?

I na koniec, co to znaczy być dzisiaj adwentystą dnia siódmego?

To oznacza bycie świadomym, że niezależnie od niesprawiedliwości, cierpienia i ciemności, Bóg utrzymuje nasze życie w swoich rękach. Nasze odkupienie jest bliskie. Pomimo wszystko jest nadzieja. Pan jest blisko!
Dziękuję Bratu za tak szczerą i uprzejmą rozmowę. Niech Bratu Bóg błogosławi i obdarzy mądrością do dalszego kierowania tym wielkim wydziałem. Nasze modlitwy są z Bratem.

SIDW, Jan Kot/AAI-as, fot. J. Kot

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.