Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

„Serduszko za serce...” - koncert w Warszawie

CHSCH | 03/12/2005 | Jan Kot

W sobotę 3 grudnia br. w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie przy ul. Foksal 8 odbył się koncert z okazji podsumowania dotychczasowej działalności stołecznej filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Bogaty w treści i oryginalny w formie program spotkał się z gorącym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności...

Działalność warszawskiej filii ChSCh to trzy lata wytężonej, mozolnej i nie zawsze lekkiej pracy wielu, bardzo wielu osób. A wszystko zaczęło się od skromnej inicjatywy polegającej na zorganizowaniu zbiórki kanapek dla bezdomnych – informuje Andrzej Susłowski, pomysłodawca i organizator koncertu.

Wkrótce działalność ta przerodziła się w zorganizowaną i „profesjonalną” akcję dożywiania „mieszkańców” Dworca Centralnego wraz z dostarczaniem na perony kolejowe nie tylko suchego prowiantu ale i gorących posiłków, a także wszelkich innych artykułów pierwszej potrzeby – mówi lokalny koordynator ChSCh.

Niekiedy oblężone pomieszczenia zborowe wyglądały jak miejskie jadłodajnie, noclegownie czy sztaby antykryzysowe. Powoli wszystko przybierało jednak formę bardziej zorganizowaną i ukierunkowaną na skuteczne działanie. Wkrótce okazało się że działalność ta przekroczyła nie tylko bramy naszej siedziby, dzielnicy, miasta czy województwa ale nawet Polski! Nasi wolontariusze dotarli nawet na Litwę i na Ukrainę – sprawozdaje Andrzej Susłowski.

Chrześcijańska Służba Charytatywna została powołana w celu upowszechniania chrześcijańskiej dobroczynności oraz rozwijania działalności charytatywno - opiekuńczej. ChSCh w Warszawie to filia krajowego oddziału międzynarodowej organizacji Adwentytsycznej Agencji Pomocy i Rozwoju (ADRA). Prócz projektów na skalę światową - jak np. pomoc ofiarom tsunami, czy krajową - jak choćby pomoc zachodniej Polsce podczas powodzi tysiąclecia, warszawski oddział prowadzi na co dzień społeczną pracę u podstaw, niosąc pomoc osobom z najbliższego otoczenia.
Jedną z form takiej działalności było zorganizowanie dziesiątek koncertów charytatywnych pt. „Człowieczy los” dzięki którym zebrano tysiące złotych na pomoc chorym bądź wykluczonym społecznie dzieciom. Koncert 3 grudnia br. był finałem, podczas którego organizatorzy w szczególny sposób dziękowali aktywistom, wolontariuszom, sponsorom i wszystkim ludziom dobrej woli za wspólny wkład w dzieło pomocy charytatywnej.

Po raz pierwszy wyróżniono w oryginalny i uroczysty sposób kilka postaci, które prócz gorących i szczerych podziękowań otrzymały specjalne dyplomy „Serduszko za serce” oraz statuetki w postaci witrażowego serduszka za „wielką życzliwość, wsparcie, bezinteresowną pomoc i pracę dla innych ludzi”.

Pośród laureatów tego wyjątkowego wyróżnienia znaleźli się (w kolejności wręczania): Teresa Krzymowska z Wyszkowa, która prowadzi w swoim mieście na szeroką skalę działalność w imieniu stołecznej filii ChSCh organizując i inicjując koncerty charytatywne, zbiórki finansowe, porady lekarskie, akcje zdrowotnościowe, odwykówki antynikotynowe i inne programy pro społeczne, Joe Smoczyński – prezes Chrześcijańskiego Serwisu Internetowego Nadzieja.pl, oraz Jacek Kaczmarczyk - przedsiębiorca, właściciel drukarni. Obaj biznesmeni zostali wyróżnieni za wsparcie najnowszego projektu warszawskiej filii ChSCh dotyczącego wyprodukowania i rozpowszechnienia tysięcy szkolnych zeszytów dla dzieci.(o akcji „Zeszyt” informowaliśmy już w naszym serwisie - przeczytaj relację ), Małgorzata Stefańska z Krakowa, która w odległym, królewskim mieście reprezentuje warszawską filię ChSCh, organizatorka m. in. podwawelskich koncertów „Człowieczy los”.

Osobą szczególnie wyróżnioną został gość specjalny - Zbigniew Tucholski (mąż Anny German) za olbrzymią pomoc w realizacji koncertów „Człowieczy los” w oparciu o twórczość niezapomnianej wielkiej polskiej piosenkarki. Koncerty te stały się wizytówką warszawskiej filii, a występujący w programie artyści poczytują sobie za zaszczyt branie w nich udziału. Kolejną postacią obdarowaną serduszkiem za serce była Jadwiga Wojnarowska – Ryska ze Starachowic. Również i w tym najdalej wysuniętym na południe mieście Diecezji Wschodniej działa grupa współpracująca z filią warszawską. Także i tam odbywały się koncerty „Człowieczy los” i innego rodzaju, zakrojone na szeroką skale, akcje charytatywne. Kolejnymi osobami wyróżnionymi podczas koncertu finałowego byli - Michał Wawruszak, jak podkreślono za dzielenie się dobrym duchem, nadzieją i optymizmem oraz Grażyna Marczak wspierająca działalność organizacji. Na koniec wręczono wyróżnienie zbiorowe dla Rady Zboru Warszawa-Centrum za okazywanie pełnego zrozumienia, szeroką współpracę, nieustanną inspirację i zachętę do dalszej działalności. W imieniu rady wyróżnienie odebrał starszy zboru (prezbiter) Waldemar Pieszka.

Wyróżnione osoby to tylko część naszych przyjaciół i współpracowników, którzy wspierają i pomagają nam w organizowaniu tego rodzaju spotkań czy koncertów. Chciałbym tu wymienić jeszcze Tatianę Charczenko z Łotwy, Janinę Pasikowską czy Zdzisławę Szot – Susłowską, a także prekursorów naszej działalności w ChSCh jak choćby Mirosławę Antosik czy Jarka Wajka od którego wszystko się zaczęło i który zaraził nas czynieniem dobra - mówi organizator koncertu.

Tak wiele zależy od ich mrówczej, codziennej pracy, choć nie zawsze zauważalnej, ale jakże fundamentalnej dla powodzenia tych licznych dobroczynnych przedsięwzięć. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że błogosławi nam podsyłając takich współpracowników. Myślę, że jeśli jest ktoś kto robi choć odrobinę czegoś dobrego, warto to zauważać bo w tej odrobinie ukazuje się Jezus Chrystus – dodaje w rozmowie Andrzej Susłowski.

Wieczorne, uroczyste spotkanie z okazji 3-letniej działalności ChSCh w Warszawie to nie tylko wspomnienia i podziękowania ale także uczta artystyczna. Programem który miał miejsce, można by obdzielić przynajmniej dwa równie ciekawe i udane koncerty! Obok znanych już wykonawców z recitali „Człowieczy los” - jak Lena Majewska czy Nadjeżda Swiateckaja, wystąpili goście specjalni i naprawdę wyjątkowi.

Pierwszym wykonawcą był głuchoniemy i niewidomy Adam Łoziński z Wyszkowa, który dzięki pomocy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej przeszedł operację wszczepienia implantu aparatu słuchu. Właśnie staraniom wspomnianej wcześniej Teresy Krzymowskiej udało się pozyskać fundusze, które pozwoliły na skomplikowaną i kosztowną operację. Fenomen Adama polega na tym, iż mimo swej niepełnosprawności (dziś już mniejszej!) gra a nawet śpiewa, co z powodzeniem udowodnił podczas sobotniego koncertu.
Po raz pierwszy w tym gronie zaprezentował się także zespół dziecięcy z Czeczeni, który w swoich narodowych strojach i bogatej choreografii przedstawił interesujący program. Słowa przekazane przez Malikę Aidamirową z Groznego, zrobiły na zebranych duże wrażenie, kiedy opowiadała o wojnie i śmierci z której udało im się wyrwać... A więc okazało się, że koncert „Serduszko za serce” nie był tylko przełamywaniem barier w sferze teoretycznej, ale stanowił też wymiar praktyczny. Muzułmańskie dzieci pod chrześcijańskim krzyżem przedstawiały wołania o najwyższe wartości w życiu każdego człowieka, bez względu na wyznanie czy kolor skóry – wolność i pokój.

Bardzo poważnie rozważaliśmy udział w koncercie zespołu z Czeczeni bo są to jednak dzieci wychowywane w duchu muzułmańskim a my reprezentujemy, jak to mamy nawet w nazwie, Chrześcijańską służbę. Jak się okazało nie mniejszy dylemat a wręcz pewien dystans do tego pomysłu wykazywali niektórzy z rodziców zaproszonych dzieci. Część z nich nie chciała nawet przekroczyć progu naszej, chrześcijańskiej kaplicy. Mimo to wszyscy z nich zajęli jednak miejsca w środku naszego domu modlitwy i sądzę, że czuli się bardzo dobrze – sprawozdaje Andrzej Susłowski, lider warszawskiej ChSCh.

W programie wystąpił także Emannuel Zuu z Nigerii, adwentysta dnia siódmego, który pełni funkcję prezesa prężnie działającego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uchodźców.

Kościół Adwentystów od początków swego istnienia jest orędownikiem wolności religijnej i respektowania praw człowieka. Właśnie te idee przyświecają także codziennej pracy Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej, kierującej swą pomoc do wszystkich potrzebujących, bez klasyfikacji wyznaniowej, narodowej czy rasowej.

Obok gości z Czeczeni w koncercie wziął udział jeszcze drugi zespół dziecięcy. „Fasolinki” pod dyrekcją Haliny Sokołowskiej, bo o nich mowa, to wokalno-taneczny zespół Miejskiego Domu Kultury Warszawa-Śródmieście znany ze swej szerokiej działalności estradowej, wielu wydanych płyt oraz z udziału w kilku filmach, jak chociażby w „Akademii Pana Kleksa”.

Ostatnim wykonawcą podczas finałowego koncertu „Serduszko za serce” był Dariusz Górski - solista Warszawskiej Opery Kameralnej, który w mini recitalu o charakterze negro spirituals stworzył, wraz z akompaniatorką Beatą Górską-Słociak, atmosferę głębokiej zadumy nad Bożą miłością i zbawieniem.

Osobami pozytywnie reagującymi na otwartość naszego środowiska byli także obecni na koncercie przedstawiciele, od niedawna działającej w Polsce, Armii Zbawienia. Kontakty i współpraca naszego Kościoła z tą organizacją jest bardzo ścisła np. w Stanach Zjednoczonych dlatego nie widzimy powodów aby i w naszym kraju miało być inaczej. Kierownictwo polskiego oddziału Armii Zbawienia pochodzi z Mołdawii gdzie z kolei takie kontakty nie są codziennością – opowiada Andrzej Susłowski.

Nasza otwartość i współpraca może więc przynieść pożytek nie tylko potrzebującym tu w Polsce, ale i wpłynąć na relację między naszymi organizacjami w innych regionach. Przyświeca nam przecież idea otwartości na ludzi, tak jak czynił to Chrystus. Modlitwą naszą jest aby Bóg nadal nam błogosławił i czynił z nas swoje narzędzie praktycznej ewangelii w tym coraz to trudniejszym i skomplikowanym świecie – dodaje na koniec rozmowy koordynator stołecznej filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

Należy zauważyć, iż wszyscy wykonawcy, przybyli na koncert z licznie towarzyszącymi im przyjaciółmi czy rodzinami, w przeważającej większości spoza grona wyznawców Kościoła Adwentystów. Na koniec spotkania publiczność złożyła dar w wysokości prawie tysiąca złotych, który zasili konto ChSCh z przeznaczeniem na dzieci wymagające szczególnej pomocy. Uroczystość zakończono symboliczną agapą i długimi kuluarowymi, serdecznymi rozmowami...

SIDW, Jan Kot, fot. J. Kot

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.